Predsednik bo podelil tudi red za zasluge, ki ga prejmeta Ana Kranjc in Janez Gabrijelčič, ter medaljo za zasluge, ki jo prejme Sergij Šlenc.

Janko Kos je akademsko pot začel s kritičnimi in esejističnimi spisi o slovenski literaturi, pa tudi o načelnih vprašanjih umetnosti in estetike. Nato je prešel v znanstveno raziskovanje teh področij, pri čemer so bili v središču njegovih obravnav odnosi med slovensko književnostjo in drugimi evropskimi literaturami, vzporedno s tem pa tudi historični problemi posameznih literarnih vrst in zvrsti. Foto: BoBo

Pahor bo Kosa z zlatim redom za zasluge odlikoval za njegov izjemni znanstveni in kulturni opus ter življenjsko delo na področju primerjalne književnosti. Kosova bibliografija obsega kar 650 enot, med katerimi ključno vlogo zasedajo monografije o Francetu Prešernu, širšemu bralstvu pa je znan tudi po več literarnih pregledih.

Janezu Gabrijelčiču je red za zasluge predsednik podelil za zamisel o Rastoči knjigi in za njeno uveljavljanje pri nas in v tujini. Foto: BoBo

Kos velja za enega utemeljiteljev komparativistike pri nas. S svojim znanstvenoraziskovalnim delom in željo po jasnem kategoriziranju je orisal duh časa, v katerem živimo, ter opredelil tokove in smeri, ki so oblikovali slovensko kulturo od postsocializma do postmodernizma. Z impresivnim opusom znanstvenih in strokovnih objav ter življenjskim delom na ljubljanski filozofski fakulteti se je v slovenski literarni prostor vpisal med njegova vodilna imena.

V svojih znanstveno-kritičnih izdajah se je Kos med drugim posvetil Valentinu Vodniku, Matiji Čopu, Ivanu Cankarju, Božu Vodušku in tudi Brižinskim spomenikom. Za eno njegovih najbolj cenjenih knjig velja Primerjalna zgodovina slovenske literature.

Predsednik republike bo podelil tudi dva reda za zasluge, in sicer Ani Kranjc za njen velik prispevek k razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugje ter pri uveljavitvi Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje ter Janezu Gabrijelčiču za zamisel o Rastoči knjigi in za njeno uveljavljanje pri nas in v tujini.

Kot piše v utemeljitvi, je za delo Ane Kranjc značilno, da prepleta poglobljeno raziskovanje z iskanjem novih rešitev v praksi. Z raziskovalnim delom je potrdila teze, da izobraževanje odraslih prispeva k socialni aktivnosti in vključenosti. Sodelovala je pri ustanovitvi Andragoškega centra Slovenije in Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je prerasla v največjo mrežo neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

Predsednik republike je red za zasluge Ani Kranjc podelil za njen velik prispevek k razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugje ter pri uveljavitvi Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobjeFoto: BoBo

Gabrijelčič je duhovni vodja forumov odličnosti in mojstrstva, aktiven član Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine, častni občan novomeške in trebanjske občine. Iz vseh njegovih dejavnosti in zanimanj je zrasla Rastoča knjiga, je zapisano v utemeljitvi.

Kot piše v utemeljitvi, je Šlenc z italijansko-slovenskim in slovensko-italijanskim slovarjem zgradil trden in trajen most med slovensko in italijansko kulturo. S prevodi v italijanščino je pomembno prispeval k prepoznavnosti slovenske kulture v italijansko govorečem okolju. Foto: BoBo

Medaljo za zasluge pa bo Pahor na današnji slovesnosti v predsedniški palači podelil Sergiju Šlencu za njegov izjemni prispevek k povezovanju med italijanskim in slovenskim narodom, predvsem na jezikovnem in literarnem področju.

Zlati red za zasluge za Janka Kosa