Projekt raziskuje vzajemno povezanost med telesom, prostorom in vznikajočo dinamiko - kako oblikujemo prostor in kako prostor oblikuje nas? Foto: Arhiv Kolektiva Federacija
Projekt raziskuje vzajemno povezanost med telesom, prostorom in vznikajočo dinamiko - kako oblikujemo prostor in kako prostor oblikuje nas? Foto: Arhiv Kolektiva Federacija

Z vidika subjekta se izkušnja prostora lahko najbolj neposredno odvije skozi gib/gibanje, na višji ravni pa skozi ples. Ples je osnovno sredstvo za udejanjanje prostorsko-ustvarjalnih impulzov. Ples lahko prostor artikulira, ga uredi.

Laszlo Moholy-Nagy v knjigi The New Vision (1928), v kateri ovrednoti ples kot enega najbolj neposrednih načinov izkušanja, doumevanja in oblikovanja prostora.

Ustvarjalci v okviru celostne teme povezanosti med telesom, prostorom in vznikajočo dinamiko raziskujejo in na novo opredeljujejo pojem telesa in prostora kot nečesa statičnega in fiksno določenega. Prva faza projekta poteka med 27. in 30. novembrom v Ljubljani, drevi med 17. in 21. uro pa bo projekt predstavljen v kavarni Mestnega muzeja Ljubljana.

Ni pomembno, kaj gledaš, ampak kako gledaš
Zaznavni procesi dajejo posamezniku neomejene možnosti izkušnje in prostorsko-časovnega kontinuuma, čigar notranja narava je neločljivo prepletena z zunanjim okoljem. Pomembno je razumeti in izkusiti to osnovno medsebojno povezanost med notranjo in zunanjo realnostjo: kako druga na drugo vplivata, se razvijata, oplajata in se slednjič skupaj pretapljata v novo izkušnjo, vključeno v naše samozavedanje.

Kolektiv Federacija razvija delo Scores / zapisi kot metodo dela in kot način uprizarjanja, kot niz dogovorov/pravil zapisi zagotavljajo jasne meje in vzpostavljajo kreativno podlago za kolektivno participacijo, ki jo umetniki v javnem prostoru uvedejo kot katalizatorji. Obenem proizvajajo situacije, v katerih lahko izkušamo in opazujemo kompleksnost dojemanja in delovanja.

Te situacije prinašajo tudi možnosti presenečenja, skrite in ne-očitne kombinacije parametrov in/ali (načinov) odločanja, kar pomaga generirati kreativne zasuke v izkušnji. Posameznikovo védenje je na tak način na novo opredeljeno skozi proces utelešenja, fokus zanimanja pa je obenem preusmerjen s kaj na kako.

Vzajemna povezanost med telesom, prostorom in vznikajočo dinamiko
Mentor projekta je Juhani Palasmaa, ki je opozoril na podobnost v delovanju kolektiva z mednarodno priznanim revolucionarnim umetniškim tandemom Anno in Lawrencem Halprinom, ki sta povezala ples in arhitekturo. Tandem Halprin je neposredno povezan z Laszlom Moholy-Nagyjem (Buhaus), ki se je navduševal nad povezavo med arhitekturo in plesom.

Kolektiv Federacija, ki je avtor projekta, so leta 2009 ustanovili Andreja Podrzavnik, Snježana Premuš in Gregor Kamnikar, z željo osvežiti, oživeti, spremeniti, iznajti, obnoviti, popraviti ter ponoviti ples in plesni izraz. To so vitalni pojmi, ki usmerjajo v sam smisel človekovega gibanja in izražanja, hkrati pa omogočajo, da preko individualnih izkušenj, pristopov, metod in vizij, prestopimo prag izoliranega ustvarjanja ter ga obogatijo s kolektivnimi presežki in podporo. Od tod tudi vzgib, da v prihodnosti kolektiv služi širšemu združenju umetnikov, ne samo s področja plesa, temveč tudi drugih umetnosti. Kolektiv je leta 2013 prejel Plaketo Mete Vidmar za dosežke pri delu z mladimi.

Drugi soustvarjalci so še Dipostor (Slovenija), Aleksander Ostan (Slovenija), Mariela Nestora (Grčija) in Maxine Happner (Kanada).

Z vidika subjekta se izkušnja prostora lahko najbolj neposredno odvije skozi gib/gibanje, na višji ravni pa skozi ples. Ples je osnovno sredstvo za udejanjanje prostorsko-ustvarjalnih impulzov. Ples lahko prostor artikulira, ga uredi.

Laszlo Moholy-Nagy v knjigi The New Vision (1928), v kateri ovrednoti ples kot enega najbolj neposrednih načinov izkušanja, doumevanja in oblikovanja prostora.