Pred začetkom septembra pa naj bi bilo končano prilagajanje prostorov na Litostrojski cesti.

Drama za prenovo še nima gradbenega dovoljenja. Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović
Drama za prenovo še nima gradbenega dovoljenja. Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović

V prihodnjih mesecih bo torej potekala selitev ljubljanske Drame na začasno lokacijo na Litostrojski cesti v stavbo L56, kjer bosta za njihove potrebe zgrajeni namenski dvorani. Drama za prenovo še nima gradbenega dovoljenja, saj se je zapletlo pri dogovarjanju z lastniki Nemške hiše.

Dogodek ob odprtju na novi lokaciji načrtujejo sredi septembra, prvo premiero na Velikem odru pa 28. septembra. Prva premiera v Mali Drami bo sledila na začetku oktobra. Kot piše na spletni strani gledališča, je zaključek celovite prenove SNG-ja Drama Ljubljana v skladu s potrjeno časovnico načrtovan do konca leta 2026.

Drama še nima gradbenega dovoljenja za prenovo, postopek izdaje pa po navedbah ministrstva za naravne vire in prostor trenutno ne poteka. Drama je 16. januarja lani vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, a jo je pozneje umaknila. Nato je 25. avgusta lani znova oddala vlogo in jo pozneje znova umaknila, zato je ministrstvo 8. januarja letos postopek ustavilo. Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da je za pridobitev gradbenega dovoljenja nujno potrebna pridobitev pravice uporabe zemljišč na območju med stavbo Drame in sosednjo Nemško hišo, a z etažnimi lastniki Nemške hiše niso dosegli sporazuma o začasni uporabi pripadajočih zemljišč, ki so skupna lastnina etažnih lastnikov in države, kar predstavlja oviro za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dogovarjanje z etažnimi lastniki neuspešno
Po navedbah ministrstva za kulturo so se dogovori z etažnimi lastniki za pridobitev soglasja h gradnji začeli leta 2019 s prvo predstavitvijo dokumentacije. Sledila sta dva sklopa pogovorov, ki sta se jih občasno udeleževala tudi ministrica Asta Vrečko in državni sekretar Matevž Čelik Vidmar. Pripravljena so bila besedila dogovorov, v katerih so bile po zagotovilu ministrstva zajete vse njihove zahteve, ki so zakonsko dopustne, a jih večina etažnih lastnikov kljub temu ni hotela podpisati.

Predlog dogovora je, tako ministrstvo, med drugim vključeval povrnitev morebitne nastale škode v naravi, odškodnino za čas uporabe zemljišč, zagotovitev intervencijske poti in zavarovanja za različne oblike škodnih dogodkov.

Etažni lastniki so po navedbah ministrstva zahtevali, da končni dogovor, vezan na gradnjo projekta prenove Drame, podpiše ministrstvo za kulturo ali vlada, za kar pa, kot je opozorilo državno odvetništvo, ni pravne osnove. Podpisnik dogovora je namreč lahko zgolj investitor Drama. Ustanovitelj Drame je država, ki jamči za vse obveznosti javnega zavoda in s tem tudi za morebitno škodo, ki bi nastala na vseh sosednjih objektih zaradi prenove Drame, kar jim je bilo večkrat pojasnjeno, poudarjajo na ministrstvu.

Po zadnji premieri se bo Drama selila na začasno lokacijo na Litostrojski cesti v stavbo L56, kjer bosta za njihove potrebe zgrajeni namenski dvorani. Foto: Arhiv Vidic Grohar arhitekti
Po zadnji premieri se bo Drama selila na začasno lokacijo na Litostrojski cesti v stavbo L56, kjer bosta za njihove potrebe zgrajeni namenski dvorani. Foto: Arhiv Vidic Grohar arhitekti

Etažne lastnike je vodstvo Drame povabilo k podpisu dogovora, državni sekretar na ministrstvu za kulturo Čelik Vidmar je na sestanek povabil tudi pravna zastopnika etažnih lastnikov. Na povabilo Drame se ni odzval nihče od predstavnikov etažnih lastnikov, tudi sestanka na ministrstvu za kulturo se ni udeležil nihče od pravnih zastopnikov, zato dogovor ni bil sklenjen, so zapisali na ministrstvu.

Ker na ministrstvu ne morejo pridobiti soglasij etažnih lastnikov za začasno uporabo parcel med Nemško hišo in Dramo, bodo pravico do uporabe pridobili s postopkom začasne omejitve lastninske pravice na parcelah, ki so v solasti etažnih lastnikov.

Vlada je januarja sprejela sklep o ugotovitvi javne koristi za celovito prenovo SNG-ja Drama Ljubljana, navajajo. Ministrstvo pa tako nadaljuje postopek za ustanovitev pravice začasne uporabe po postopku, ki je skladen z določbami zakona o urejanju prostora na nepremičninah v solasti etažnih lastnikov in države. Skladno z navedenim so etažnim lastnikom poslali predloge pogodb o začasni omejitvi njihove solastnine, ki vsebujejo odškodnino zaradi začasne omejitve njihove solastnine. Nekaj pogodb je po navedbah ministrstva že podpisanih.

Preddverje Velikega odra. Foto: Arhiv Vidic Grohar arhitekti
Preddverje Velikega odra. Foto: Arhiv Vidic Grohar arhitekti

Začetek gradbenih del ne vpliva na selitev v nadomestne prostore
V Drami so sporočili, da začetek gradbenih del na selitev v začasne nadomestne prostore ne vpliva. Drama je namreč poleti 2022 od Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani prejela naročeno poročilo z rezultati raziskav in s končnim mnenjem o primernosti uporabe objekta za opravljanje dejavnosti, na podlagi katerega je obstoječi objekt primeren za opravljanje dejavnosti še dve leti, torej do avgusta 2024. Zaplet z lastniki Nemške hiše v Drami obžalujejo in upajo, da se bo zadeva čim prej razrešila.

Na ministrstvu za kulturo pa so zapisali, da trenutno potekajo postopki pred uradnimi organi, zato morebitnega podaljšanja prenove ni mogoče napovedati.