Baletna umetnost je bila doslej edina umetniška veja, ki v slovenskem izobraževalnem sistemu ni dajala možnosti nadaljevanja v visokošolskem izobraževanju. Foto: Reuters
Baletna umetnost je bila doslej edina umetniška veja, ki v slovenskem izobraževalnem sistemu ni dajala možnosti nadaljevanja v visokošolskem izobraževanju. Foto: Reuters

Gre za zgodovinski dogodek za umetnost baleta v Sloveniji, saj smo prvič pridobili akreditacijo baletne umetnosti za triletni dodiplomski študij. V Ljubljani in Mariboru v narodnih gledališčih delujeta zelo profesionalizirani mednarodno priznani baletni ustanovi, imamo tudi dve srednji šoli baleta v Ljubljani in Mariboru.

Ludvik Toplak
Na študij se bodo lahko vpisali študentje, ki so končali srednjo šolo in ustrezno raven izobraževanja baletnega plesa, imajo koreografske oziroma izkušnje poučevanja na področju klasičnega baleta. Foto: BoBo

Odslej pa bo drugače. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je ljubljanski Akademiji za ples, ki se je pridružila zasebni univerzi Alma Mater Europaea, za naslednjih sedem let dodelila reakreditacijo ter razširjeno akreditacijo za izvajanje študija baleta na študijskem programu prve bolonjske stopnje. Vpis študentov v novem študijskem letu že poteka.

Kot je na novinarski konferenci v Mariboru povedal prvi mož univerze Ludvik Toplak, jim je akreditacijo uspelo pridobiti za Maribor in Ljubljano.

V sodelovanju z uglednimi umetniškimi ustanovami iz sosednjih držav in od drugod po svetu bodo odslej po njegovih besedah na študiju baleta pri njih v pedagoški proces vključeni najuglednejši domači in tuji plesni pedagogi in umetniki. Študentje plesne akademije bodo imeli tudi možnost mednarodne izmenjave, kjer bodo pridobili najboljše izkušnje.

"Gre za zgodovinski dogodek za umetnost baleta v Sloveniji, saj smo prvič pridobili akreditacijo baletne umetnosti za triletni dodiplomski študij. V Ljubljani in Mariboru v narodnih gledališčih delujeta zelo profesionalizirani mednarodno priznani baletni ustanovi, imamo tudi dve srednji šoli baleta v Ljubljani in Mariboru," je spomnil Toplak.

Baletna umetnost je bila doslej edina umetniška veja, ki v slovenskem izobraževalnem sistemu ni dajala možnosti nadaljevanja v visokošolskem izobraževanju, v nasprotju z likovno, glasbeno in igralsko umetnostjo. Najvišja stopnja izobrazbe je bila tako do zdaj dveletna višja baletna šola na ljubljanskem konservatoriju za glasbo in balet.

Toplak se je ob tem zahvalil direktorju Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor Danilu Roškerju in direktorici mariborskega konservatorija za glasbo in balet Heleni Meško za dosedanje in intenzivno prihodnje sodelovanje z Akademijo za ples. Med gosti na novinarski konferenci je bil tudi prvak baleta Hrvaškega narodnega gledališča Zagreb Svebor Sečak, ki bo prav tako intenzivno sodeloval z akademijo.

Na študij se bodo lahko vpisali študentje, ki so končali srednjo šolo in ustrezno raven izobraževanja baletnega plesa, imajo koreografske oziroma izkušnje poučevanja na področju klasičnega baleta. Poudarek bo na pridobivanju znanj in praktičnih spretnosti, potrebnih za visokokakovostno, varno in metodično poučevanje baleta v formalnem in neformalnem izobraževanju.

Nosilci glavnih metodoloških predmetov bodo slovenski strokovnjaki, ki so sami pripravljeni za nadaljnji razvoj in praktično uporabo znanj. Ob njih bodo sodelovali gostujoči predavatelji iz svetovno znanih institucij, med drugim z Madžarske plesne akademije in ruske akademske institucije Vaganova iz St. Peterburga.

Pedagoško in scensko prakso bodo izvajali v sodelovanju z mariborskim gledališčem in konservatorijem za glasbo in balet, po končani diplomi pa bodo imeli diplomanti možnost nadaljevati delo kot baletni umetniki, pedagogi in baletni repetitorji v gledališčih ter kot učitelji baleta v formalnem in neformalnem izobraževanju.

Gre za zgodovinski dogodek za umetnost baleta v Sloveniji, saj smo prvič pridobili akreditacijo baletne umetnosti za triletni dodiplomski študij. V Ljubljani in Mariboru v narodnih gledališčih delujeta zelo profesionalizirani mednarodno priznani baletni ustanovi, imamo tudi dve srednji šoli baleta v Ljubljani in Mariboru.

Ludvik Toplak