Poglavitni cilj predlaganega zakona je vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za nadaljnje priznavanje izjemnih dosežkov osebam, ki so trajno prispevale k razvoju družbe in ugledu države na obeh področjih. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Poglavitni cilj predlaganega zakona je vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za nadaljnje priznavanje izjemnih dosežkov osebam, ki so trajno prispevale k razvoju družbe in ugledu države na obeh področjih. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Javna razprava bo potekala do 19. novembra.

Novo pojmovanje izjemnih pokojnin
Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, bi nov zakon nadomestil zakon o izjemnem priznavanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, z uvedbo novega pojmovanja izjemnih pokojnin.

Poglavitni cilj predlaganega zakona je vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za nadaljnje priznavanje izjemnih dosežkov osebam, ki so trajno prispevale k razvoju družbe in ugledu države na obeh področjih.

Častno priznanje
Zakonski predlog jasneje opredeljuje pojem dodatka k pokojnini za izjemne dosežke, ki je po svoji naravi, enako kot po dosedanjih predpisih, častno priznanje, ki ga vlada dodeli upravičencu za varno starost za minulo delo na področju kulture ali raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Prav tako se zagotovi enaka obravnava oseb, ki so bile upravičene do izjemnih pokojnin po zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, in tistih, ki zaradi neizvajanja zakona do le-teh niso upravičeni.

Na področju športa že urejeno
Predlog novega zakona opredeljuje izjemne dosežke, ki se za področje kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti lahko upoštevajo pri priznanju dodatka k pokojnini, in s tem na zakonski ravni postavlja merila za priznanje.

Kot so še zapisali na ministrstvu, osnutek predloga zakona posameznike iz kulture in raziskovalno-razvojnih dejavnosti obravnava primerljivo z onimi iz športnih dejavnosti, saj je bil v letu 2017 že sprejet zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa.