Center in GAlerija P74 ob svoji 20. obletnici odpira razstavo Ekonomija narave, na kateri sodelujejo Jože Barši, Tomaž Furlan, Dejan Habicht, Polonca Lovšin, Tadej Pogačar, Uroš Potočnik in Small but dangers. Foto: Center in galerija P74
Center in GAlerija P74 ob svoji 20. obletnici odpira razstavo Ekonomija narave, na kateri sodelujejo Jože Barši, Tomaž Furlan, Dejan Habicht, Polonca Lovšin, Tadej Pogačar, Uroš Potočnik in Small but dangers. Foto: Center in galerija P74
Tadej Pogačar
Tadej Pogačar je intermedijski in vizualni umetnik, ustanovitelj virtualnega P.A.R.A.S.I.T.E. Muzeja sodobne umetnosti ter umetniški vodja Centra in Galerije P74. Foto: BoBo

To so izhodišča skupinske razstave z naslovom Ekonomija narave, ki jo odpirajo drevi ob 20. uri ob 20. obletnici Centra in Galerije P74. Postavitev po besedah vodje galerije Tadeja Pogačarja sledi odnosu med človekom in naravo, ki se je skozi stoletja spreminjal, od izkoriščevalskih do simbiotičnih oblik. Sodelujoči umetniki na razstavam z novimi objekti, postavitvami, videodeli, risbami, fotografijami in slikami komentirajo stanje porušene hierarhije med človeštvom in naravo v dobi antropocena.

Na razstavi sodelujejo Jože Barši, Tomaž Furlan, Dejan Habicht, Polonca Lovšin, Pogačar, Uroš Potočnik in Small but dangers. Gre za umetnike, ki jih Center in Galeriji P74 zastopa na umetnostnih sejmih v tujini. V prihodnje nameravajo po besedah vodje galerije še naprej predstavljati najzanimivejše mlade umetnike in med drugim okrepiti delovanje v javnem prostoru.

Mejniki, ki so zaznamovali 20 galerijskih let
Pogačar je spomnil tudi na nekaj pomembnejših mejnikov iz dveh desetletij delovanja, ki sta prinesli več kot 260 razstav in približno 320 spremljevalnih dogodkov ter 60 koncertov. Udeležili so se 54 umetnostnih sejmov in sejmov knjig umetnika. Vzpostavitev Galerije P74 je prinesla nov model umetnostne institucije, drugačno metodologijo produkcije razstav, hkrati pa tudi pomemben premik od klasične objektivne razstave k diskurzivnim oblikam delovanja. Po Pogačarjevih besedah je to eden najvitalnejših in najdejavnejših produkcijsko-izobraževalnih centrov sodobne umetnosti v prestolnici.

Delovanje Galerije P74 je bilo v prvih letih usmerjeno v izobraževalne programe z delavnicami, ki so temeljile na medgeneracijskem povezovanju. Sledile so prve samostojne predstavitve domačih in nekaterih ključnih tujih umetnikov iz regije, v P74 pa so gostovali pomembni mednarodni ustvarjalci. Programi galerije podpirajo raziskovalno, inovativno in kreativno umetniško produkcijo s poudarkom na podpori mladih ustvarjalcev, eksperimentalni in neodvisni produkciji, vrhunski produkciji ter intenzivnem mednarodnem povezovanju.

Pri galeriji želijo tudi okrepiti delovanje v javnem prostoru. Tako načrtujejo projekte, s katerimi želijo aktivirati prostor na območju Šiške in tudi širše, še večjo pozornost bodo v prihodnje namenili občinstvu. Pod naslovom p.a.r.a.s.i.t.k.i. poteka program za vrtčevske otroke, letos pa nadaljujejo z osnovnošolci.

Knjiga umetnika in nagrada skupine OHO
Galerija P74 pa je imela tudi ključno vlogo pri popularizaciji knjige umetnika. Leta 2003 je nastala mednarodna Zbirka knjig umetnika Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., letu 2007 pa izobraževalni program Seminar knjige umetnika. Leta 2003 so v galeriji začeli s ciklusom eksperimentalne in improvizacijske glasbe Sound Explicit. V zadnjem desetletju je Galerija P74 sodelovala na umetnostnih sejmih v Baslu, Madridu, Rotterdamu, Dunaju, New Yorku in drugje.

Poleg tega je ustanovitelj in glavni organizator nagrade za mlade vizualne umetnike na Slovenskem - nagrade skupine OHO. Program nagrade se uspešno razvija, z letošnjim letom pa se širi v oblikovanje skupne platforme YVAA 2.0, ki bo tesneje povezala partnerske organizacije v regiji in poglobila izobraževalne programe ter programe mobilnosti za mlade, je še povedal Pogačar.

Center in galerija P74 praznuje 20 let
Center in galerija P74 praznuje 20 let