Foto:
Foto:

Jubilej je Mladinska knjiga zaznamovala s posebno antologijsko izdajo Zlato Čebelico. V njej je največ pravljic, poleg njih pa še nekaj pesmic in ugank.

V zajetni knjigi je zbranih petdeset najlepših Čebelic, od prve, Grimmove Rdeče kapice iz leta 1953, pa vse do Balona velikona Andreja Rozmana Roze izpred dveh let.

Besedila so opremljena z ilustracijami iz izvirnih izdaj, s čimer je Zlata Čebelica tudi svojevrstna antologija slovenske ilustracije.

Zbirka Čebelica je svoje ime dobila v počastitev zgodovinskega spomina na Čopovo in Prešernovo Krajnsko Čbelico. Ustanoviteljica in prva urednica zbirke je bila pisateljica Kristina Brenkova. Leta 1973 jo je nasledil pesnik Niko Grafenauer, za njim je prišla Marjanca Mihelič, sedanji urednik zbirke pa je Andrej Ilc.

V zbirki so sprva izhajale le pravljice, čez nekaj let se jim je pridružila poezija. Na začetku je Čebelica v šole prihajala desetkrat na leto, vsakega prvega v mesecu. Danes izidejo štiri knjižice na leto.

V zgodovino Čebelice so se zapisali mnogi domači in tuji pisci, prevajalci in ilustratorji. Nekateri so se podpisali pod eno samo Čebelico, nekateri pa so jih ustvarili več kot deset.

Letošnje jubilejno leto poleg Zlate Čebelice prinaša še štiri knjižne novosti: Pika poka, ki jo je napisala Lili Novy, ilustriral pa Marjan Manček, Čarobni kombi Marka Simčiča z ilustracijami Matjaža Schmidta, Mrožek dobi očala Petra Svetine z ilustracijami Mojce Osojnik in ruska ljudska pravljica Medved išče pestunjo, ki jo je ilustrirala Polona Lovšin.