Foto:
Foto:
Irena Novak Popov, Sprehodi po slovenski poeziji

Roman tržaškega pisatelja Zgodba o reki, kripti in dvorljivem golobu govori o ljubezni med moškim in žensko v času po drugi svetovni vojni.

Ženska je bila v otroških letih spolno zlorabljana, moški pa je preživel fašistično nasilje v koncentracijskem taborišču, zato je njuno srečanje v sedanjosti usodno zaznamovano s preteklostjo.

Pa še tri strokovne razprave
Poleg romana so izšle še knjige Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918-1941, Sprehodi po slovenski poeziji in Pogledi na družbo Rudolfa Steinerja.

Knjiga Andreja Fištravca Pogledi na družbo Rudolfa Steinerja je prvi poskus vrednotenja in umestitve antropozofskega koncepta družbe Rudolfa Steinerja v okviru sociološke tradicije. Nastala je po doktorski disertaciji iz leta 1999.

Irena Novak Popov se v knjigi Sprehodi po slovenski poeziji, ki združuje 18 razprav, sprehaja po slovenski poeziji od poznoromantika Jožefa Stefana do novejših avtorjev, kot sta Gregor Strniša in Kajetan Kovič. V drugem delu pa literarna zgodovinarka poda še tipološki pregled poezije od razsvetljenstva do konca 20. stoletja.

Dragan Potočnik pa je s svojo knjigo Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918-1941 podal celovito zgodovinopisno rekonstrukcijo dogajanja na področju kulture v Mariboru med omenjenima letnicama. Knjiga temelji na obsežnem proučevanju virov ter literature in je pomemben prispevek k novejši mariborski zgodovini, obenem pa tudi dobro izhodišče nadaljnjim raziskovalcem kulturnega dogajanja v mestu ob Dravi.