Razstava prinaša večinoma gledališke plakate, ob njih pa tudi filmske in glasbene plakate ter plakata v počastitev Srečka Kosovela in francoskega ustvarjalca Henrija de Toulouse-Lautreca.

Foto: Nova univerza v Ljubljani
Foto: Nova univerza v Ljubljani

Navezava na specifične kulturne dogodke
Kulturni plakati umetniškega kolektiva Novi kolektivizem so nastali ob različnih priložnostih večinoma v zlatih časih kulturnega plakata na Slovenskem, to je od sredine 80. do sredine 90. let preteklega stoletja. Posebno močno skupino kulturnih plakatov predstavljajo gledališki plakati. Vsi razstavljeni plakati so vezani na specifičen kulturni dogodek, ki ga na svojevrsten način obravnavajo, piše v obrazstavnem besedilu.

Kolektiv Neue Slowenische Kunst je oddelek za oblikovanje, imenovan Novi kolektivizem, ustanovil leta 1984. Njegovi člani so Darko Pokorn, Roman Uranjek (IRWIN), Miran Mohar (takrat še član Gledališča sester Scipion Nasice, pozneje član skupine IRWIN) in Dejan Knez (Laibach).

Zapisani metodi retroprincipa in postopku montaže
Novi kolektivizem je najprej naredil grb kolektiva Neue Slowenische Kunst in nato delal predvsem kataloge in plakate, oblikoval ovitke za plošče in izdeloval posebne promocijske predmete. Poleg dela za Neue Slowenische Kunst je Novi kolektivizem oblikoval tudi za zunanje naročnike, predvsem za kulturne ustanove v Sloveniji in tujini. Pokrival je področje kulturnega, zlasti gledališkega plakata, knjižne opreme, naslovnice revij, celostne grafične podobe in oblikovanje razstav.

Tako kot druge skupine kolektiva Neue Slowenische Kunst je Novi kolektivizem svobodno uporabljal metodo retroprincipa, ki pomeni eklektično poseganje v relevantne motive in njihovo reinterpretacijo, pa tudi postopke montaže.