Dokumentacijo v povezavi z načrtovano gradnjo je objavilo ministrstvo za okolje in prostor, kamor lahko zainteresirane fizične in pravne osebe do 18. januarja oddajo pripombe na dokumentacijo. V tem času lahko upravičenci tudi priglasijo udeležbo v postopek. (Fotografija je simbolična). Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Dokumentacijo v povezavi z načrtovano gradnjo je objavilo ministrstvo za okolje in prostor, kamor lahko zainteresirane fizične in pravne osebe do 18. januarja oddajo pripombe na dokumentacijo. V tem času lahko upravičenci tudi priglasijo udeležbo v postopek. (Fotografija je simbolična). Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Do 18. januarja ima zainteresirana javnost možnost oddati pripombe, upravičenci pa lahko priglasijo udeležbo v postopek. Udeležbo v postopek lahko med drugim priglasijo lastniki nepremičnin in imetniki druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja, lastniki zemljišč, ki mejijo na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, še nekateri drugi ter tudi nevladne organizacije in civilne iniciative, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja je podal Dars, ki je investitor gradnje prvega odseka južnega dela tretje razvojne osi, to je prvo in drugo etapo gradnje hitre ceste med avtocesto Ljubljana–Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Za gradnjo je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Vrtovec pričakuje začetek gradnje prihodnje leto

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je sicer v zadnjih mesecih večkrat ocenil, da bi se prva gradbena dela na tem delu tretje razvojne osi lahko začela prihodnje leto. Ta prvi odsek je pomemben predvsem za nekatere velike novomeške industrijske družbe, medtem ko Belokranjci že dolgo čakajo predvsem na premike pri odseku med Malinami in Metliko s predorom pod Gorjanci ter nato še pri kraku nove ceste proti Črnomlju.

Geološke meritve in nekateri drugi uvodni postopki za gradnjo predora pod Gorjanci že potekajo. V začetni fazi je tudi projektiranje, hkrati pa na ministrstvu za infrastrukturo končujejo tudi resolucijo, da bi za t. i. belokranjski cestni ipsilon od Malin do Metlike in Črnomlja zadolžili Dars. Zdaj je zanj zadolžena direkcija za infrastrukturo, ki pa nima takšnih zmožnosti glede projektiranja hitrih cest kot Dars.