Zamisli o gradnji tretje razvojne osi so sicer stare pol stoletja, Korošci pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih 16 let. Foto: PNZ
Zamisli o gradnji tretje razvojne osi so sicer stare pol stoletja, Korošci pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih 16 let. Foto: PNZ

Za prva dela na lokaciji Gaberke v občini Šoštanj, ki so zajeta v sklopu D – Gaberke, je Dars po dobrem letu dni izbirnega postopka izbral konzorcij vodilnega partnerja, družbe Kolektor CPG, s podjetjema CGP iz Novega mesta in Voc Celje. Vrednost del znaša 8,5 milijona evrov brez DDV-ja.

Prva dela bodo med drugim obsegala ureditev gradbišča, čiščenje terena oz. posek drevja ter pripravljalna dela za dostopno cesto do deponije Premogovnika Velenje. Sicer pa v grobem dela na tem sklopu obsegajo gradnjo 200 metrov štiripasovne hitre ceste in prestavitev regionalnih cest Velenje–Škale in Škale–Graška Gora–Šmiklavž, vključno z ureditvijo vseh cestnih navezav, ki se priključujejo nanjo. Izbran konzorcij ima za izvedbo vseh del časa 14 mesecev od današnje uvedbe v delo.

Slovesnost ob začetku gradnje severnega dela tretje razvojne osi je predvidena v četrtek popoldne v Gaberkah. Po napovedih se je bosta udeležila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak.

Zamisli o tretji razvojni osi nastale pred pol stoletja

Na Koroškem se bodo prva dela predvidoma začela prihodnje leto na lokaciji, imenovani Jenina, na območju Mestne občine Slovenj Gradec, omenjena lokacija pa prav tako spada v odsek Velenje–Slovenj Gradec. Postopek izbire izvajalca za dela na tej lokaciji, ocenjena na okoli 30 milijonov evrov brez DDV-ja, je v teku.

Zamisli o gradnji tretje razvojne osi so sicer stare pol stoletja, Korošci pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih 16 let. Med najglasnejšimi podporniki hitre ceste proti Koroški je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, je pa sicer umeščanje trase tretje razvojne osi v prostor, ki še poteka, v več lokalnih okoljih doslej naletelo na nasprotovanja.

Tretja razvojna os je predvidena kot povezovalna cesta od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško in bo severno in jugovzhodno Slovenijo povezala z državnim avtocestnim križem. Na južnem delu osi naj bi se prva dela začela predvidoma prihodnje leto pri Novem mestu.