Gradbeno dovoljenje pričakujejo leta 2019 in ob zagotovljenih proračunskih sredstvih istega leta tudi prva gradbena dela. Foto: BoBo
Gradbeno dovoljenje pričakujejo leta 2019 in ob zagotovljenih proračunskih sredstvih istega leta tudi prva gradbena dela. Foto: BoBo
Peter Gašperšič
Minister Peter Gašperšič je dejal, da se bo zavzel, da Novo mesto dobi obvoznico v najkrajšem možnem času. Foto: BoBo

Minister Gašperšič je povedal, da so podpisali sporazum, ki predvideva dejavnosti za gradnjo nekaj manj kot 18-kilometrskega cestnega odseka vključno s predorom pod Gorjanci do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev.

Gradili ga bodo v dveh delih. Za prvi 5,7-kilometrski odsek od dolenjske avtoceste pri Novem mestu do Osredka oz. priključka za tovarno Revoz, ki bo hkrati novomeška zahodna obvoznica in bo predvidoma stal približno 80 milijonov evrov, pričakujejo, da ga bodo začeli graditi leta 2019 in končali leta 2022. "Projekt zahodne obvozne ceste Novega mesta je skupni projekt države in Mestne občine Novo mesto, zato se bomo tako mi na ravni države kot občina zavzemali, da se opredeljene aktivnosti izpeljejo v čim krajšem možnem času," je poudaril minister.

Približno polovica potrebnega denarja je zagotovljena iz evropskih sredstev. Gradbeno dovoljenje pričakujejo leta 2019 in ob zagotovljenih proračunskih sredstvih istega leta tudi prva gradbena dela na novomeški zahodni obvoznici. Ta naj bi potekala po delih, prioritetno pa naj bi obravnavali premostitev Krke, je dodal minister.

Gradil bo Dars
Nadaljevanje oz. 11-kilometrski cestni odsek od Osredka do priključka Maline, ki naj bi stal predvidoma 270 milijonov evrov, bi začeli graditi leta 2020 in končali leta 2024. Cesto bodo projektirali kot štiripasovnico, v delu od Novega mesta oz. Osredka do Malin pa bodo še preudarili, ali jo bodo takoj začeli graditi kot štiripasovnico, ali pa se bodo zatekli h gradnji po delih.

Oba dela bo gradil Dars, kar pomeni, da ju bodo zgradili kot hitro cesto s cestninjenjem, in da mora ta zagotoviti tudi potreben denar. Za izdelavo projektne dokumentacije in nakup zemljišč so denar že zagotovili, za gradnjo pa se bo moral Dars zadolžiti. Kako, se še dogovarjajo.

Glede nadaljevanja ceste od Malin do Metlike in hrvaške meje je Gašperšič dejal, da morajo omenjeni del še umestiti v prostor. Za državni prostorski načrt za cesto od Malin naprej pa pričakujejo, da ga bo vlada za cestni odsek do Metlike obravnavala konec leta, je še povedal.

Tretja razvojna os se premika z mrtve točke
Tretja razvojna os se premika z mrtve točke