Severna blejska obvoznica. Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo
Severna blejska obvoznica. Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo

Medtem ko dela na vstopnem križišču nove blejske obvoznice na Betinu še potekajo in bodo končana do konca leta, pa je zdaj že jasno, da se po koncu prve faze gradnja razbremenilne ceste proti Bohinju začasno ustavlja.

Država v proračunu nima predvidenih sredstev za začetek druge faze, za katero še nima pridobljenih niti vseh potrebnih zemljišč. Razočaranje na Bledu je veliko, dejstva ni spremenilo niti to, da je bila občina pripravljena projekt finančno podpreti in je opustila tudi še nedavna prizadevanja za spremembo dela trase.

Na Bledu so, kot pravi župan Toni Mežan, storili vse, da se izgradnja te prepotrebne ceste ne bi ustavila. Odstopili pa so tudi od prizadevanj po spremembi trase v tretji fazi, saj so iz Ljubljane dobili obljubo, da bodo sredstva za pripravo druge faze v proračunu zagotovljena.

"Če bomo dali jasno stališče, da podpiramo obstoječo traso, sicer pa lahko za 10 let preložimo vse skupaj. Na podlagi tega dopisa smo se nekako odločili, da ne poskušamo več pridobiti nove trase. Nekako sem se odločil, da je potem boljša pot oz. edina mogoča pot ta, da je trasa, ki je po prostorskih aktih izbrana, tista, na kateri gradimo naprej."

Kot pravi Mežan, država sredstev za nadaljevanje v državnem proračunu kljub temu ni zagotovila, zato je tudi tu občina državi ponudila pomoč, a neuspešno.

"Če ne drugače, da občina vsaj založi ali pa financira prvih 100.000 evrov. Za pridobitev projektanta, za prve korake. Vendar mi na državi dopovedujejo, da se to ne sme in da to ni mogoče. Če je to mogoče, smo seveda pripravljeni narediti rebalans in ta sredstva zagotoviti. Dejstvo je, da ko bomo enkrat začeli ta korak, bo to trajalo še najmanj leto in pol. Gradbenega dovoljenja ni mogoče dobiti čez noč."

Šele ko bodo podpisane vse pogodbe z lastniki zemljišč in izdelana projektna dokumentacija z vsemi potrebnimi mnenji in soglasji, bo država lahko pridobila gradbeno dovoljenje.