Kranj. Foto: BoBo
Kranj. Foto: BoBo

Kranjska podžupanja Manja Zorko je na novinarski konferenci povedala, da namerava občina ob Domu krajanov Primskovo za 670.000 evrov odkupiti približno 5500 kvadratnih metrov zemljišč, ki jih bo v prihodnosti glede na potrebe namenila širitvi osnovne šole in vrtca na Primskovem. Z odkupom omenjenih zemljišč na občini upajo na rešitev spora s Skladom obrtnikov in podjetnikov. Ta namreč občino toži zaradi domnevne manjvrednosti zemljišč na Primskovem, ki jih je občina leta 2014 opredelila kot zelene površine, na katerih ni dopustna gradnja stanovanjskih stavb. Zato sklad od občine v tožbi zahteva 550.000 evrov odškodnine in pripadajoče obresti.

Ustavno sodišče je odločilo, da sprememba namembnosti spornih zemljišč ni bila dovolj pretehtana z vidika zasledovanja zasebnega interesa na eni in javnega na drugi strani. Občina pa vse od odločitve ustavnega sodišča junija 2020 aktivno deluje v smeri odprave neustavnosti. Teče postopek spremembe občinskega prostorskega načrta, tako da bi ta zemljišča opredelili kot območje centralnih dejavnosti, namenjenih izobraževanju.

Mestni svet je na sredni seji zagotovil tudi dodatna sredstva za celovito preureditev območja v naselju Planina I. Projekt obsega dokončanje povezovalne ceste, gradnjo skoraj 70 novih parkirišč ter ureditev kolesarske povezave in varne poti za pešce od Ceste talcev do Ceste 1. maja. Ocenjena vrednost naložbe je 2,8 milijona evrov, pri čemer občina računa na izdatna evropska sredstva.

Kot je povedala Zorko, so svetniki na seji potrdili kar nekaj prerazporeditev sredstev, ki so pomembne za dokončanje oziroma nadaljevanje projektov, ki jih je mogoče izvesti letos. Med njimi so tudi prestavitev Pševske ceste pod Joštom, nadaljevanje rekonstrukcije ceste Breg–Mavčiče, rekonstrukcija in dozidava šole na Kokrici ter ureditev tlakov v mestnem jedru. Prejemajo namreč pritožbe občanov glede uničenih tlakov, ki so narejeni za obtežitve do 3,5 tone in so jih načeli različni gradbeni projekti v mestnem jedru.

Podražitev parkirnin, oskrbe z vodo, ne pa tudi odvajanja odpadnih voda

Mestni svet je obravnaval tudi kar nekaj sprememb cen storitev v občini. Podprl je zvišanje cene parkiranja za deset centrov. Tako bo parkiranje v coni ena od 1. julija stalo 1,2 evra, v coni dve pa 80 centov na uro.

Svetniki so sprejeli tudi nove cene oskrbe s pitno vodo, ki so se nazadnje spremenile julija 2020. Omrežnina bo ostala enaka, vodarina pa se bo povečala za okoli 15 odstotkov. Povprečno gospodinjstvo, ki porabi 16 kubičnih metrov vode, bo po novem za oskrbo z vodo mesečno plačevalo 17,32 evra, kar je približno 1,5 evra oziroma devet odstotkov več kot doslej.

Kljub podražitvi pa cena oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ostaja med najnižjimi v državi, so poudarili na občini. Ob tem so mestni svetniki zavrnili predlog Komunale Kranj za desetodstoten dvig cen za odvajanje odpadnih voda, ki naj bi bil potreben zaradi višjih stroškov dela, materiala in vzdrževanja infrastrukture ter dela.

So pa zaradi višjih stroškov plač, materiala, storitev in hrane svetniki potrdili zvišanje cen vrtčevskih programov za približno 12 odstotkov. To bi za starše pomenilo podražitev za od 20 do 30 evrov na mesec. "Do junijske seje se bomo dobili z vodji svetniških skupin in poiskali rešitev, kako bi to podražitev za starše ublažili," je napovedala Zorko.