Tudi na Jesenicah imajo težave z odpadki. Foto: BoBo

Izredno sejo so predlagali svetniki Levice, ki so zahtevali razpravo o nevzdržnih razmerah na deponiji Mala Mežakla in predlogu za finančno pomoč hokejskemu klubu. Sejo so podprli tudi drugi svetniki. Jeseniški župan Blaž Račič pa je sklic izredne seje razumel kot izraz nezaupanja do župana in občinske uprave oziroma njihovega dela.

Sklicatelji seje so prvotno predlagali, da bi občina zaradi kršenja koncesijske pogodbe Ekogorju prepovedala dovoz lahke in težke frakcije na Malo Mežaklo, razen za občino Jesenice, dokler ne bi bilo znova vzpostavljeno vzdržno stanje. Težava smradu z Male Mežakle se namreč vleče že več let, zaradi kopičenja odpadkov pa razmere postajajo vse bolj nevzdržne.

Stanje na Mali Mežakli je predstavila tudi Nevenka Rajhman, ki živi neposredno pod odlagališčem, in poudarila, da krajani upajo, da ne bo požara. Ob tem si želijo, da bi na Jesenice prišel okoljski minister in se spoprijel s problematiko, ki je nastala prav zaradi tega, ker država ni zgradila sežigalnic. Država je tako tista, ki mora najti dolgoročno rešitev težave.

Vlado Mlinarec (Levica) je pojasnil, da se odpadki ne odvažajo več, da je prostor koncesionarja zapolnjen in da se bale odlagajo na občinsko zemljo. Občina pa ves čas ni izrekla ukrepa, s katerim bi to kopičenje preprečila. "Koncesionar dela, kar hoče, krši koncesijsko pogodbo, mi pa to vse kar gledamo," je poudaril in dodal, da so zadeve alarmantne in zahtevajo ukrepanje.

Župan pa je pojasnil, da občina prek pogodbenih določil samovoljno ne more ukrepati. "Tudi če obstajajo ocene, da koncesionar ne izpolnjuje kakšnih določil pogodbe, je to treba na ustrezen način ugotoviti, zato čakamo na končno poročilo revizijskega poročila, potem bomo imeli več podlag tudi za morebitne ukrepe," je dejal.

Iskanje rešitev

"Na občinski upravi trdo delamo in iščemo rešitve," je zagotovil Račič, ki je ob izredni seji dodal, da bi bilo s sprejetjem ukrepov smiselno počakati do končnega revizijskega poročila o koncesijskem razmerju med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Hkrati je v pripravi tudi celovito poročilo, ki ga je od vlade glede problematike odpadkov zahteval državni svet.

Svetniki so na današnji seji po več kot dvourni razpravi občinski upravi naložili, naj na podlagi lastnih ugotovitev, ugotovitev delovne skupine in vsebine končnega poročila revizije pristopi k izvedbi ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s koncesijsko pogodbo in k spremembam koncesijske pogodbe, ki bodo omogočale učinkovit nadzor, ter zahteva plačilo odškodnine za uporabo občinskega zemljišča.

Mlinarec upa, da se bo po današnji seji koncesionar začel zavedati težave in spoštoval koncesijsko pogodbo oziroma njena dopolnila ter začel res odvažati lahko frakcijo. "Upamo, da se bo to zgodilo, nimamo pa nobenega zagotovila. Videli bomo, kakšno bo izvajanje, ko bo občinska uprava dopolnila naš sklep in dala koncesionarju v podpis dodatek h koncesiji," je še dejal.

Odpadki obremenjujejo življenjsko okolje Jeseničanov