Stališče Občine Jesenice je, da je ponujena cena Arrive, ki je sicer dolgoletni občinski partner in koncesionar, glede na število šoloobveznih otrok na Jesenicah nesprejemljiva. Foto: MMC RTV SLO/MMC
Stališče Občine Jesenice je, da je ponujena cena Arrive, ki je sicer dolgoletni občinski partner in koncesionar, glede na število šoloobveznih otrok na Jesenicah nesprejemljiva. Foto: MMC RTV SLO/MMC

Na razpis za izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v prihodnjem šolskem letu se je prijavila le Arriva, ki je oddala ponudbo v vrednosti 1,464 milijona evrov, so sporočili z Občine Jesenice. Cena je skoraj petkrat višja, kot jo je občina Arrivi plačala za iztekajoče se šolsko leto, ko je znašala 298.000 evrov. Na občini so nad takšnim dvigom cene osupli, saj menijo, da za tolikšno podražitev ni nobene ekonomske podlage. Ob tem navajajo podatke, koliko je občina Arrivi plačevala za šolske prevoze v preteklih letih. V zadnjih sedmih letih so se cene gibale od 175.000 do 317.000 evrov.

Ob tem velja, da je občina cene šolskih avtobusnih prevozov Arriva v preteklih letih obračunavala na podlagi koncesijske pogodbe, ki je poleg šolskih prevozov vključevala tudi mestni potniški promet. Lani je občina plačala 298.000 za šolske prevoze in 454.000 evrov za mestni promet, kar je skupaj znašalo 752.000 evrov.

Stališče Občine Jesenice je, da je ponujena cena Arrive, ki je sicer dolgoletni občinski partner in koncesionar, glede na število šoloobveznih otrok na Jesenicah nesprejemljiva. "Na Občini Jesenice se zavedamo, da vsako podjetje zasleduje svoje poslovne interese, vendar menimo, da tolikšen dvig cene v enem letu kljub vsem podražitvam na trgu ni upravičen," so zapisali.

Po izračunih občine ponujena cena Arrive bistveno presega dejanske stroške, tudi če bi bili avtobusi in zaposleni vozniki namenjeni izključno izvajanju šolskih prevozov. Občina zato v tako podražitev ne more privoliti in bo primorana iskati alternative za izvajanje šolskih prevozov. Kot zagotavljajo na občini, pripravljajo tudi nov model javnega mestnega potniškega prometa s ponudnikom, ki bo pripravljen graditi na dolgoletnem partnerstvu in od katerega bodo imeli koristi tako izvajalec javnega mestnega potniškega prometa kot občani.

Arriva: Občina s predstavljenimi informacijami zavaja

Iz družbe Arriva so v odzivu sporočili, da so "neprijetno presenečeni nad posredovanimi informacijami občine Jesenice". Kot zatrjujejo, podatek, da so šolski prevoz podražili za petkrat ne drži. "V družbi Arrivi delujemo odgovorno do potnikov in do naših zaposlenih, zato na razpisih oddamo le ponudbe, ki odražajo realno stanje in nam omogočajo obvladovanje tveganj, katerim smo izpostavljeni. Informacije, ki jih je posredovala občina Jesenice ne odražajo dejanskega stanja in mečejo slabo luč na delovanje družbe Arriva," so zapisali.

Dodali so, da so bili po trenutno javno dostopnih podatkih edini, ki so se prijavili na zadnji razpis za izvajanje šolskih prevozov v občini Jesenice. "V preteklih dveh letih se družba Arriva na kombinirane razpise za mestni in šolski prevoz občine Jesenice ni prijavila, saj smo ocenili, da so bili zahtevani pogoji v razpisih nerealni. Po javno dostopnih podatkih se na razpise za izvajanje prevozov v občini Jesenice v dveh letih ni prijavil niti noben drug ponudnik prevozov," so poudarili in ocenili, da je to "jasen signal, da je težava v razpisih in ne v ponudnikih storitev".

V družbi trdijo, da so strošek za izvajanje šolskega prevoza v občini Jesenice oblikovali glede na razpisne pogoje, ki se bistveno ne razlikujejo od pogojev za opravljanje kombiniranega mestnega in šolskega prevoza, ki so ga opravljali doslej oz. ga še opravljajo. "Bistveno je, da se vozniki in vozila v kombiniranem mestnem in šolskem prevozu lahko medsebojno dopolnjujejo, kar bistveno vpliva na znižanje vsote stroškov. V aktualnem razpisu takšno kombiniranje ni možno, kar pomeni, da bi tako vozila kot tudi vozniki morali biti del dneva na čakanju. Če bi tudi v preteklem obdobju mestni in šolski prevoz opravljali popolnoma ločeno, bi bila cena višja oziroma v takšnih okvirih, kot je v aktualni ponudbi," so pojasnili.

Izpostavil so, da je razpis za šolske prevoze previdel le eno vozilo manj kot razpis za kombinirane mestne in šolske prevoze. "V letu 2023 je tako skupni strošek izvajanje kombiniranega mestnega in šolskega prometa znašal 967.410 evrov brez davka na dodano vrednost. V aktualnem razpisu za izvajanje izključno šolskega prevoza pa bi na leto znašal 1.172.528 evrov brez davka na dodano vrednost," so še zapisali.

Po neuspešnem razpisu na Jesenicah ukinjajo mestni potniški promet

Da od 1. julija na Jesenicah ne bo več mestnega avtobusa, ker se na razpis za potencialnega prevoznika ni prijavil nihče, so sicer z občine Jesenice sporočili nedavno. Občina je razpis, ki ga je pripravila na podlagi novega odloka o koncesiji za opravljanje avtobusne dejavnosti v letu 2023, objavila trikrat, a brez uspeha. Zato nove koncesije ni mogla podeliti.

Kot so poudarili na občini, so v postopku priprave novega modela za izvedbo krožnega javnega mestnega potniškega prometa, ki bo povezoval primestna naselja, kamor sodijo Hrušica, Blejska Dobrava, Planina pod Golico, Javorniški Rovt in Tomšičeva ulica. Tudi po 30. juniju pa bo normalno potekal medkrajevni javni linijski prevoz potnikov od Koroške Bele do Hrušice.

Na ukinitev mestnega potniškega prometa so se prek družbenih omrežij kritično odzvali številni občani, prek sporočila za javnost pa tudi okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, ki je poudarila okoljski in družbeni pomen javnega avtobusnega prevoza. Občino poziva, naj v vmesnem času do sprejema in uveljavitve novega modela mestnega javnega potniškega prometa zagotovi začasno rešitev.