V požaru na Dovjem sta zgoreli dve hiši in dva hleva. Foto: Policija/PU Kranj
V požaru na Dovjem sta zgoreli dve hiši in dva hleva. Foto: Policija/PU Kranj

Sredstva bodo namenili pomoči oškodovanim družinam, za katere z akcijo Vsi smo Dovje zbirajo tudi humanitarna sredstva. Kot smo poročali, je 3. januarja dopoldne v središču strnjenega naselja Dovje zaradi samovžiga materiala v lopi izbruhnil obsežen požar, ki je zajel dve stanovanjski hiši in dva hleva na treh domačijah. V požaru je nastala ogromna škoda, zato so oškodovanim družinam na pomoč priskočili sokrajani in drugi. Oblikovali so civilno pobudo Vsi smo Dovje in začeli sanacijo in zbiranje sredstev.

"Pokazalo se je, kako smo še vedno pripravljeni pomagati sosedu, in vas Dovje, ki je že tako zgrajena na tesno, je pokazala, da so tesni in pristni tudi odnosi med krajani. In če kje, potem na Dovjem stopijo skupaj," je povedal kranjskogorski župan Janez Hrovat. Na pomoč so namreč priskočili skoraj vsi vaščani.

Tako so prvi hlev, ki je bil najmanj poškodovan, že obnovili, pri čemer so brezplačno pomagali tudi obrtniki. Hkrati je na različne načine steklo zbiranje sredstev za sanacijo in pomoč družinam, ki poteka tako prek različnih dobrodelnih prireditev kot prek Župnijske Karitas Dovje in po novem tudi prek SMS-sporočil. 24. januarja bo potekal tudi veliki dobrodelni koncert.

Pokazalo se je, kako smo še vedno pripravljeni pomagati sosedu, in vas Dovje, ki je že tako zgrajena na tesno, je pokazala, da so tesni in pristni tudi odnosi med krajani. In če kje, potem na Dovjem stopijo skupaj.

Župan Kranjske Gore Janez Horvat

80.000 občinskih evrov

"Upam, da se bodo občani odzvali in da bodo sprevideli, da je treba tudi finančno pomagati soobčanom," je dejal Hrovat, ki je tudi sam namenil letošnjo celoletno nagrado od nepoklicnega županovanja v vrednosti 10.000 evrov za pomoč oškodovanim družinam. Občinski svetniki, ki so se v pomoč družinam odrekli tokratni sejnini, pa so podprli predlog, da občina iz rezervnega sklada za sanacijo nakaže 70.000 evrov.

Hkrati občina pomaga tudi na druge načine. Kot je povedal podžupan Bogdan Janša, ki je tudi član odbora Vsi smo Dovje, se zdaj ukvarjajo s tem, da bi obema družinama oziroma petim osebam, ki so ostale brez strehe nad glavo, pomagali prebroditi čas do izgradnje novih hiš, saj sta obstoječi popolnoma uničeni, za kar bo treba pridobiti projektante in gradbena dovoljenja.

Ena družina zasilno biva pri sorodnikih, druga pa v hiši Pr' Katr, ki jo nameravajo preurediti v dve ločeni bivalni enoti, v nasprotnem primeru bi lahko za začasno bivanje ene izmed družin usposobili prostore v nekdanji šoli. Kot je prepričan Hrovat, je ključno, da se zdaj sredstva prvenstveno namenijo za sanacijo škode in pomoč družinam, medtem ko lahko prenova kakšne ceste počaka.

Povečanje požarne varnosti

Hkrati je obljubil, da bodo storili vse za zagotovitev čim večje požarne varnosti v vasi v prihodnje. Tako bodo na občini upoštevali predloge poveljnika Gasilske zveze Kranjska Gora Jožefa Lavtižarja za ureditev požarnega bazena in za pregled hidrantnega omrežja. Gasilci pa bodo korigirali načrt alarmiranja, tako da bo ob morebitnem požaru takoj alarmirana celotna gasilska zveza.

Lavtižar je sicer celotno gasilsko akcijo ocenil kot optimalno, pri čemer so imeli tudi srečo, da je bilo v tistem obdobju zadosti vode. V intervenciji so sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva v občini in jeseniški poklicni gasilci. Skupaj so omejili požar in preprečili njegovo širitev po strnjenem naselju z vrsto hiš in gospodarskih poslopij, v katerih je veliko vnetljivih snovi, od sena do strojev, dostopi za intervencijska vozila pa so ozki.