France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem, kjer je danes muzej Prešernova rojstna hiša. Foto: BoBo
France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem, kjer je danes muzej Prešernova rojstna hiša. Foto: BoBo

Občina Žirovnica se bo po zopet neuspelem poskusu, da bi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrdil vzhodno varianto obvoznice mimo Vrbe, lotila izdelave dokumentacije za gradnjo zahodne obvoznice.

O Vrba! srečna, draga vas domača, / kjer hiša mojega stoji očeta; / de b' uka žeja me iz tvojga svéta / speljala ne bila, goljfiva kača!

France Prešeren

Amandma na letošnji proračun
Zaradi nasprotovanja nekaterih vaščanov je na januarski seji občinskega sveta svetnica opozicijske Liste za vasi pod Stolom Mojca Vene, ki se je na lanskih lokalnih volitvah potegovala tudi za župansko funkcijo, vložila amandma na letošnji proračun, s katerim bi projekt gradnje obvoznice umaknili iz proračuna in 94.000 evrov namesto za izdelavo dokumentacije ter odkup zemljišč za obvoznico namenili za pomoč sobodajalcem in zagonskim podjetjem.

Večina občinskih svetnikov se s tem predlogom ni strinjala in je podprla začetek priprave na gradnjo obvoznice, četudi zahodne. "Ljubša nam je sicer vzhodna obvoznica, ampak žal dva ključna nosilca urejanja prostora ‒ ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za kulturo nista dala soglasja," je pojasnil žirovniški župan Leopold Pogačar.

Prešernov spomenik pred njegovo rojstno hišo v Vrbi. Foto: BoBo
Prešernov spomenik pred njegovo rojstno hišo v Vrbi. Foto: BoBo

Pismo s podpisi 174 vaščanov Vrbe
Zaveda se, da nekateri vaščani nasprotujejo zahodni obvoznici. Vendar pa je prejel pismo s podpisi 174 vaščanov Vrbe, s katerim so ga pozvali, naj nadaljuje aktivnosti za čim hitrejši začetek gradnje obvoznice. "Vaščani so zapisali, da imajo tega dovolj in da jim ni pomembno, ali je vzhodna ali zahodna, temveč da se zgradi," je dejal Pogačar in dodal, da je to zanj obveza.

"Po dveh argumentiranih poskusih nam žal ni uspelo dobiti soglasij za vzhodno obvoznico, čeprav smo ponudili, da jo v delu mimo Markove cerkve speljemo v galeriji," je spomnil in dodal, da če bi sedaj še enkrat poskušali z uveljavitvijo drugačne trase obvoznice, bi to lahko pomenilo nadaljnjih pet let mrtvega teka.

"To se vleče že vse od ustanovitve občine dalje in po 20 letih je čas, da v to ugriznemo. Ne glede na to, ali je vzhodna ali zahodna, sem prepričan, da jo bodo ljudje uporabljali, kajti promet skozi Vrbo je nemogoč," je izpostavil Pogačar.

Občina bo obvoznico, ki bo skupaj z zemljišči stala okoli 1,3 milijona evrov, financirala sama. Spomladi naj bi sprejela podrobni prostorski načrt zanjo, nato naj bi steklo projektiranje in odkupi zemljišč, leta 2020 pa naj bi se začela gradnja.