Že pol stoletja potekajo pogovori o nujnosti izgradnje ceste, ki bo območje Blejskega jezera razbremenila motornega prometa. Foto: BoBo/Borut Živulović
Že pol stoletja potekajo pogovori o nujnosti izgradnje ceste, ki bo območje Blejskega jezera razbremenila motornega prometa. Foto: BoBo/Borut Živulović

Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja so po besedah infrastrukturnega ministra Bojana Kumra zdaj pohiteli z začetkom del. Če bodo vremenske razmere dopuščale, bo gradnja morda končana že do konca prihodnjega leta, sicer pa v drugem četrtletju leta 2024. Veliko bo pri tem odvisno od zimskih vremenskih razmer.

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano že aprila, vendar se je zapletlo s pritožbo enega od deležnikov, oktobra pa je vendarle postalo pravnomočno. Že pred tem je bil izbran tudi izvajalec del, in sicer Gorenjska gradbena družba, ki je tako lahko ta mesec začela pripravljalna dela.

Končati morajo še nekatere odkupe zemljišč

Prva faza blejske obvoznice, ki bo stala 6,3 milijona evrov, obsega rekonstrukcijo krajšega odseka regionalne ceste Lesce–Bled z rekonstrukcijo križišča na Betinu. V sklopu del so predvideni novogradnja spiralnega dvopasovnega krožnega križišča, premostitveni objekt z regulacijo potoka Rečica, podhod za pešce in kolesarje pod krožiščem, protihrupna zaščita ter komunalna in krajinska ureditev.

Druga faza obsega traso od odkopa do predora Straža, tretja pa cesto skozi Mlinsko polje. Kot je povedal minister Kumer, je treba tam še končati določene odkupe zemljišč.

"Napnimo vse sile, pomagajmo in se veselimo tistega trenutka čez štiri leta, ko bomo stali na drugem koncu ceste," je pozval blejski župan Janez Fajfar. "Bled je glavna razpoznavna podoba vse Slovenije in nevzdržno je, da se tukaj vsi od domačinov do najvišjih gostov vozimo po nemogočih cestah in skozi samo središče," je opozoril.

"Dogodek je zgodovinski tako za Bled kot za Bohinj"

Ob tem je spomnil, kako pomembna je bila izgradnja severne obvoznice. Zdaj pa se vendarle začenja tudi gradnja južne obvoznice proti Bohinju. Bohinjski župan Jože Sodja je poudaril, da je po vseh letih muk pridobivanja dokumentacije in finančnih sredstev današnji dogodek res zgodovinski tako za Bled kot za Bohinj.

Bled se bo rešil prometne gneče skozi središče, razbremenila se bo jezerska skleda in lahko se bo uredil mirujoč promet. Prav tako se bo lahko uredilo komunalno omrežje, saj pod obstoječo cesto teče glavni mešani kanal.

Bohinjci pa bodo z južno blejsko obvoznico dobili lažjo in hitrejšo pot do svojih krajev. To je predvsem pomembno za vse, ki se iz Bohinja vozijo na delo v druge kraje in ki ob poletni gneči včasih potrebujejo celo eno uro, da se prebijejo skozi Bled. Tudi to je razlog, da se mladi izseljujejo iz Bohinja.