Foto: Mestna občina Kranj
Foto: Mestna občina Kranj

Most čez Savo na Ljubljanski cesti bo v celoti zaprt za vsa motorna vozila, kolesarje in pešce. Obvoz za motorna vozila bo urejen po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta in po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo čez Delavski most, Cesta 1. maja, Savska cesta.

Za pešce bo obhod urejen čez Savski otok in po pločniku ob cesti Iskra-Kidričeva cesta do železniške postaje in nasprotno. Most pri Planiki bo v tem času enosmeren, in sicer iz smeri Savske ceste proti Planiki, prehod za pešce in kolesarje pa bo prepovedan v obe smeri.

Obnova je po besedah občine nujno potrebna

Pripravljalna dela na mostu so stekla že novembra lani. Glavnina del težko pričakovane obnove mostu se bo začela čez dober teden dni. Izvajalec del, ki je bilo uspešno izbran šele na tretjem javnem razpisu, je kranjsko podjetje Saning. Po zapori prometa bo začel z mostu odstranjevati asfalt, robnike, drogove javne razsvetljave in prometno signalizacijo. Sledila bo izdelava visečega odra pod mostom.

Obnova mostu bo stala skoraj tri milijone evrov, pri čemer bo občina prispevala nekaj več kot dva milijona evrov, z 800.000 evrov pa bosta naložbo sofinancirala država in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba vključuje tudi gradnjo kolesarske povezave med glavno avtobusno postajo in železniško postajo z rekonstrukcijo križišča pri železniški postaji.

Dvosmerna kolesarska pot, razsvetljava ne bo posegala v površine za pešce

Obnovljeni most bo enakih dimenzij kot sedanji, imel bo enostransko dvosmerno kolesarsko pot. Javno razsvetljavo bodo namestili ob strani mostu in tako ne bo posegala v površine za pešce. Zamenjali in obnovili bodo komunalno infrastrukturo, ki poteka znotraj mostu. Nova bo tudi celotna ograja, ki bo podobna tisti ob prvotni gradnji mostu. Prenovljeni most bo imel namreč arhitekturne elemente starega Petrovega mostu, ki je bil porušen v drugi svetovni vojni.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je pojasnil, da so se za rekonstrukcijo mostu odločili, ko so ob projektiranju kolesarske povezave od železniške postaje do Zlatega polja ugotovili, da je most v slabem stanju in potreben celovite obnove. Prenova je pomembna tudi zaradi večje prometne varnosti in ureditve peš in kolesarskih poti.