Kranj Foto: BoBo
Kranj Foto: BoBo

Zdravstveno varstvo se na Gorenjskem izvaja razdrobljeno na štirih lokacijah. Nova regijska bolnišnica pa je nujna, kar že več let potrjujejo demografski podatki, število bolnišničnih obravnav, pomanjkanje prostorskih, kadrovskih in finančnih zmogljivosti, dotrajanost in arhitekturna neustreznost objektov, nezmožnost širitve in razdrobljenost programov oziroma dostopov do storitev zdravstvenega varstva v regiji.

"Najboljši dostop do zdravstvenih storitev bi največjemu številu prebivalstva omogočila nova regijska bolnišnica v Kranju," so prepričani v Mestni občini Kranj. Temu stališču se pridružujejo tudi župani občin Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki in Žiri.

Bolnišnico bi zgradili na Zlatem polju, kjer so na voljo zazidljiva in v prostorskih načrtih namembna zemljišča, njihov največji lastnik pa je država. Gre za območje z vso potrebno prometno infrastrukturo, avtocestnim dostopom, neposredno bližino javnega prometa in zaledno infrastrukturo. "Umestitev nove dejavnosti v prostor bi bila na tem območju optimalna – tako demografsko kot geografsko," so ocenili.

"Vsi skupaj se zavzemamo za najboljšo mogočo rešitev za čim večje število ljudi. Regijska bolnišnica v Kranju bi omogočila prav to – bližino dostopa do zdravstvenih storitev največjemu deležu prebivalcev v regiji," je poudaril kranjski župan Matjaž Rakovec, ki je zagotovil, da kranjska občina ne bo ovirala delovanja obstoječih zdravstvenih ustanov. "Podpiramo njihovo nadaljnje delovanje in razvoj. Najpomembnejše je, da na Gorenjskem čim prej pridobimo nove zmogljivosti," je poudaril.

Tudi župani občin spodnje Gorenjske so v pismu podpore izrazili zahtevo, da se v prostorih obstoječih gorenjskih bolnišnic, to so Splošna bolnišnica Jesenice, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, še naprej ohranjata in razvijata sekundarna in terciarna javna zdravstvena dejavnost. Hkrati spodbujajo ohranitev in razvoj Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah.

Nesoglasja glede umestitve

Končni odgovor o lokaciji nove regijske bolnišnice bo sicer podala stroka. Na Jesenicah so odločeni, da mora dejavnost splošne bolnišnice ostati pri njih. Kot prvi pa so lokacijo za morebitno novo regijsko bolnišnico ponudili v Radovljici.

Ob soglasju, da Gorenjska regijsko bolnišnico z novimi zmogljivostmi potrebuje, je tako precej nesoglasij glede njene umestitve.

Nova regijska bolnišnica naj bi razpolagala s 600 posteljami. V njej bi bilo mogoče na letni ravni hospitalizirati 35.000 ljudi in opraviti 220.000 ambulantnih obravnav. Zaposlovala bi približno 1400 ljudi.