Poškodbe na službenem avtomobilu Igorja Velova. Foto: Televizija Slovenija/Silvo Plavec
Poškodbe na službenem avtomobilu Igorja Velova. Foto: Televizija Slovenija/Silvo Plavec

Razlog za izredno sejo je bila ponudba za odkup 526 kvadratnih metrov velikega zemljišča ob vrtcu Čebelica, ki jo je občina prejela s strani lastnice. Na občini, ki ima predkupno pravico, so se odločili za nakup zemljišča, ker vrtec nima predpisanih 16 parkirišč, sedaj pa bo lahko desetim parkirnim mestom dodal najmanj deset novih. Potrebnih 53.400 evrov za nakup so svetniki zagotovili s prerazporeditvami v proračunu.

Kot so danes sporočili z Mestne občine Kranj, so svetniki na četrtkovi seji potrdili vse predlagane sklepe. Med njimi je bilo tudi imenovanje novega predstavnika v skupščino Komunalne Kranj po razrešitvi Velova, ki je bil zaradi majske afere razrešen tudi s funkcije direktorja Javne agencije RS za varnost prometa. Velov naj bi namreč glede na izjave prič opit povzročil poškodbe na službenem vozilu.

Tistega dne je bila tudi majska skupščina Komunale Kranj, ki se jo je Velov udeležil s precejšnjo zamudo. Zaradi njegovega psihofizičnega stanja pa je bila seja prekinjena in prestavljena. Na prestavljen datum je bil v tujini, zato se je znova ni udeležil, so v junijskem predlogu razrešitve Velova iz skupščine Komunale Kranj zapisali kranjski mestni svetniki.

Občina od svojega predstavnika pričakuje, da se bo zanesljivo udeleževal sej skupščine, zastopal njene interese ter ravnal vestno in odgovorno, medtem ko je Velov, kot so zapisali, s svojim ravnanjem škodoval tako interesom kot tudi ugledu ustanoviteljice. Velov se do junijske seje mestnega sveta, ki se je tudi ni udeležil, do očitkov ni opredelil.