Foto: Sporočilo za javnost/Luka Kotnik/fotoarhiv ZTKK
Foto: Sporočilo za javnost/Luka Kotnik/fotoarhiv ZTKK

Mestna občina Kranj je sporočila, da je občina tik pred koncem mandatnega obdobja 2014–2018, ko bi moralo takratno vodstvo občine načeloma opravljati le še tekoče posle, s podpisom koncesijske pogodbe oddala izvajanje javne gospodarske službe urejanja in čiščenja zelenic podjetju Flora Sport iz Kranja.

Izvedbo razpisnega postopka je vodil zunanji izvajalec, neizbrano podjetje Trata iz Novega mesta pa se na izbiro tedaj ni pritožilo, vendar je pozneje vložilo tožbo. Lani julija je Trata uspela s tožbo na prvostopenjskem sodišču. Kranjska občina se je na razsodbo pritožila na višje sodišče, vendar pritožba ni bila uspešna, kar pomeni, da je občina zdaj dolžna tožniku zaradi izgube dobička plačati več kot 300.000 evrov odškodnine.

Kot so poudarili na kranjski občini, bo sedanje vodstvo storilo vse za zaščito interesov občine in omilitev škodljivih posledic veljavne koncesijske pogodbe, ki je bila tedaj pravno neupravičeno sklenjena. Mestna občina Kranj bo zato na vrhovno sodišče vložila predlog za revizijo v tej pravdni zadevi.

Kranjska občina tudi toži Floro Sport za sodno razvezo koncesijske pogodbe. Po zaključenem postopku izbire koncesionarja in sklenitvi pogodbe za izvajanje navedene javne gospodarske službe je namreč Državna revizijska komisija na podlagi zahtevka ministrstva za javno upravo izvedla revizijo razpisnega postopka, v katerem je ugotovila določene nepravilnosti. Ker je bila koncesijska pogodba že sklenjena, je mogoče razvezo te pogodbe uveljavljati le v pravdnem postopku.