Vrednost celotne obnove pregrade na zadrževalniku Vogršček je po besedah ministrice za okolje in prostor Irene Majcen 4,7 milijona evrov. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Vrednost celotne obnove pregrade na zadrževalniku Vogršček je po besedah ministrice za okolje in prostor Irene Majcen 4,7 milijona evrov. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Finančna sredstva so zagotovljena v letošnjem in proračunu za leto 2019, tako da se bo prenova začela predvidoma še letos. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo

Vrednost celotne obnove pregrade na zadrževalniku Vogršček je po besedah ministrice za okolje in prostor Irene Majcen 4,7 milijona evrov. Ministrstvo za kmetijstvo, ki bo financiralo 85 odstotkov celotne vrednosti obnove, pa ima v ta namen v državnem proračunu v letošnjem letu rezerviranih 1,9 milijona evrov sredstev ter ravno tolikšno vsoto tudi prihodnje leto.

Trenutno je tehnična rešitev obnove pregrade v postopku revizije. Majcnova je zagotovila, da bo v letošnjem letu pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, da se bodo lahko v jesenskem času začela tudi gradbena dela.

Zadrževalnik Vogršček je doslej skrbel za namakanje na okrog 1000 hektarjev kmetijskih površin. V prihodnje naj bi se te povečale kar na 3000 hektarjev. Vendar bo še pred tem treba obnoviti sedanji in dograditi nov namakalni sistem, s katerim bodo lahko namakali tudi kmetijske površine zgornje Vipavske doline.

Obnova ali gradnja novega sistema?
Na kmetijskem ministrstvu bodo pridobili strokovno mnenje, ali je smiselno obnavljati obstoječi namakalni sistem, ali pa bi bila cenejša gradnja novega. V tem času se morajo občine Nova Gorica, Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba odločiti, ali bodo prevzele namakalni sistem v upravljanje. Kmetijsko ministrstvo je namreč pripravljeno nanje prenesti tudi lastništvo namakalnih sistemov, saj je prepričano, da bodo krajevne skupnosti zaradi poznavanja razmer in potreb zanj bolje skrbele.

Za obnovo namakalnih sistemov ter dograditev novega pa bodo občine morale zagotoviti potrebna sredstva na razpisu za pridobitev evropskih ali državnih sredstev.

Župani so ob današnjem podpisu pisma o nameri poudarjali, da je ureditev zadrževalnika Vogršček in izgradnja manjkajočega namakalnega sistema nujna za prihodnji razvoj kmetijstva. "Koliko nam pomeni Vogršček, smo spoznali šele v zadnjih letih, ko ga nismo imeli," je dejal župan Občine Miren - Kostanjevica Mavricij Humar.

Razplet dolgoletne zgodbe
Z podpisom pisma o nameri, ki je po besedah ministra za kmetijstvo Dejana Židana zavezujoče za uresničitev podpisanega, se, kot kaže, zaključuje dolga zgodba, ki jo je pisalo že več okoljskih in kmetijskih ministrov v zadnjih dveh desetletjih.

Namakalni razvod Vogršček je sestavljen iz 16 namakalnih polj, gradil pa se je med letoma 1992 in 1997. Namakalni razvod je tehnološko zastarel, dotrajan in amortiziran, zato je potreben tehnološke posodobitve.

Finančna sredstva so zagotovljena v letošnjem in proračunu za leto 2019, tako da se bo prenova začela predvidoma še letos.