Foto: Radio Koper/Mariša Bizjak
Foto: Radio Koper/Mariša Bizjak

Na terenu so že gradbeni stroji, ki pripravljajo ploščad za specializirane stroje podjetja GeoDrill za vrtanje pilotov. Začeli bodo v osrčju plazu, kjer so dela najzahtevnejša, nato pa bo en vrtalnik vrtal sidra za spodnjo pilotno steno, drug vrtalnik pa ostaja na cesti, je povedal podžupan občine Tolmin Tomaž Štenkler.

Glavni investitor je direkcija za infrastrukturo, gradbena dela bosta vsak na svoji polovici izvajali podjetji Zidgrad in Kolektor CPG.

Druga faza sledi koncu prve s kar triletnim zamikom, kar je v veliki meri posledica iskanja soglasja lastnikov zemljišč. Pogodba za izvedbo del je sicer podpisana od novembra 2021, s sredstvi sodelujeta še ministrstvo za naravne vire in prostor in Občina Tolmin.

"Vrednost investicije je 4,7 milijona evrov, od tega je 3,5 milijona evrov prispevala direkcija za infrastrukturo, milijon evrov ministrstvo za naravne vire in prostor ter 250.000 evrov Občina Tolmin," je povedal Štenkler.

Vzpostavljena je že polovična zapora glavne ceste, zaprt pa je tudi dostop do hiš pod cesto, kjer bodo potekala najintenzivnejša dela. Približno dva meseca do teh hiš dostop z vozili ne bo mogoč, kar je težava, ki jo skušajo reševati znotraj krajevne skupnosti, predvsem z dvema več kot 90 let starima vaščankama, je povedala predsednica Martina Levpušček.

"Govorimo o dostopu do ceste, kamor pride potujoča trgovina, odnosu smeti iz hiš, tudi mlade družine bodo imele težave, ampak na sestanku smo dorekli, da bodo mladi v tem delu in podpredsednik krajevne skupnosti Matjaž Ambrožič pomagali to čim lažje prebroditi," je povedala Levpušček.

V sklopu priprav na gradbena dela so morali na začetek vasi premakniti ekološki otok, novo mesto je dobila tudi avtobusna postaja. Prav tako so na začetku maja pomagali podjetju Igmat pri popisu poškodb na objektih.

Sočasno se namreč ureja tudi podlaga za sofinanciranje sanacije škode na stavbah, h kateri bodo lahko pristopili tri leta po koncu druge faze sanacije plazišča.

"Ko se bo sanacija končala, bo treba po oceni strokovnjakov najmanj od dve do tri leta spremljati razmere na terenu, kako se bo plaz vedel. Vsi verjamemo, da se bo stabiliziral, potem pa sledi pri domačinih najbolj pričakovan del, to je sanacija stanovanjskih hiš. Skupaj z Občino Tolmin, krajevno skupnostjo ter ministrstvom za naravne vire in prostor iščemo pravno podlago, s katero bomo lahko ljudem omogočili varno bivanje v njihovih hišah," je še povedal Štenkler.