Pogodba za sanacijo je bila podpisana že novembra 2021. Foto: Radio Koper/Mariša Bizjak
Pogodba za sanacijo je bila podpisana že novembra 2021. Foto: Radio Koper/Mariša Bizjak

Alenka Potrč z direkcije za infrastrukturo je povedala, da je bila pogodba za izvedbo del podpisana že novembra 2021, zataknilo pa se je pri pridobivanju soglasja lastnika zemljišča za ureditev dostopne poti in dela pilotne stene. Z lastnikom trenutno poteka mediacija, po besedah njegovega odvetnika pa naj bi lastnik dal soglasje, če bo direkcija spoštovala nedavno sklenjen dogovor.

Druga stopnja sanacije plazu sicer obsega izvedbo štirih sidranih pilotnih sten in obnovo okoli 150 metrov državne ceste Kneža–Podbrdo. Prva pilotna stena bo varovala cesto in objekte nad njo, druga bo varovala cestni priključek do hiš pod državno cesto, tretja in četrta pa pet hiš, do katerih vodi priključek.

Graditev zadnjih dveh pilotnih sten bo v deležu do milijona evrov sofinanciralo tudi ministrstvo za naravne vire in prostor, vendar le če se bodo dela začela letos, sicer bodo ta sredstva izgubljena.

Vodja sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na ministrstvu Ervin Vivoda je na ponedeljkovi predstavitvi v Grahovem ob Bači povedal, da bodo sofinancirali tudi izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo območij nad vasjo v tretji in četrti fazi sanacije. Pred drugo fazo sanacije so sicer na težavo naleteli tudi pri urejanju dostopa gradbenih vozil do gradbišča za tretjo in četrto pilotno steno. Do gradbišča so nameravali podaljšati cesto, ki so jo uporabljali v prvi fazi, a niso dobili soglasja lastnika zemljišč. Zato so predvideli drugo cesto, ki pa vodi mimo petih hiš, do katerih prebivalci in interventne službe med gradnjo ne bi mogli dostopati z vozili.

Prebivalci s tem niso zadovoljni, saj jih skrbi tudi, da bi težka vozila poškodovala objekte, ki jih z graditvijo pilotnih sten pravzaprav skušajo zaščititi.

Na direkciji so napovedali, da bodo pred začetkom del izvedli monitoring objektov, ki bi jih gradbena dela ogrožala. Predvidevajo, da bodo pregledali stanje na približno 20 objektih v središču vasi, okoli katerih bodo potekala dela. To načrtujejo v aprilu, potem pa bi se graditev lahko začela.