Zavod je že tretje leto del evropsko sofinanciranega pilotnega projekta deinstitucionalizacije, s tem pa procesa njegove delne preobrazbe iz institucije v center oskrbe v skupnosti. Do konca septembra nameravajo v stanovanjske enote preseliti skoraj sto uporabnikov, v posamični jih bo samostojneje zaživelo od štiri do šest.

Projekt, ki se izteka septembra letos, sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad, za pilotno izvedbo pa so bili izbrani skupaj z Domom na Krasu. Gre pravzaprav za dva povezana projekta, prvi je bil namenjen selitvi 70 uporabnikov, drugi pa vzpostavitvi dodatnih petih stanovanjskih enot za ljudi, ki so mlajši od 65 let.

"Danes odpiramo prvo od stanovanjskih enot iz drugega dela projekta, in sicer v Črnečah, kamor smo že naselili naše uporabnike. Selitve v preostale pa bodo potekale še vse do septembra," je dejala direktorica Dalja Pečovnik in pojasnila, da gre pri tem za nekoliko drugačen in bolj normaliziran način življenja uporabnikov, saj želijo s tem projektom pristopiti k bolj individualiziranemu pristopu in samoodločanju o načinu življenja uporabnikov.

Po besedah direktorice ljudje z motnjami v duševnem razvoju k njim prihajajo že kot otroci v predšolskem ali zgodnjem šolskem obdobju in pri njih načeloma ostajajo večji del življenja. Ker jim želijo zagotoviti nekoliko bolj normalne oblike življenja in zmanjšati institucionalno odvisnost, jim bodo tako omogočili, da zaživijo tako kot preostali, v krajih blizu svojih družin, s tistimi, ki si želijo bivati skupaj, in da bodo imeli možnost čim bolj sami odločati o svojem življenju.

"Sami bodo odločali o svojih vsakodnevnih dejavnostih, sami si bodo lahko skuhali in oprali perilo in posodo in podobno, seveda z določeno mero naše podpore, kolikor je potrebuje vsak posameznik," je še dodala direktorica CUDV-ja Črna na Koroškem.

Zavod je trenutno v sklepni fazi enajstih novogradenj, med drugim gradijo tri enote v Ravnah na Koroškem ter po dve novi stanovanjski hiši v Mežici, Dravogradu, Radljah ob Dravi in Slovenj Gradcu, danes odprto stanovanjsko enoto so odkupili, podobno pa so storili tudi v Mežici, Črni, na Prevaljah in v Slovenj Gradcu. Vrednost projekta je približno deset milijonov evrov, del denarja pa so zagotovili tudi iz državnega proračuna.

CUDV Črna je pred kratkim praznoval 55 let svojega delovanja, dogodka pa se je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je, podobno kot tudi nekateri drugi govorniki, poudaril strokovni napredek in inovativnost črnjanskega zavoda, ki v različnih oblikah in programih socialnega varstva skrbi za približno 300 uporabnikov. Od tega jih približno 140 biva v osrednji stavbi v Črni, približno 60 jih biva v domačem okolju, preostali pa v dislociranih enotah oz. skupnostih v Črni in drugih krajih Mežiške doline.