Vsa stanovanja bodo opremljena s kuhinjami, omarami in sanitarno opremo v kopalnicah. Foto: SSRS
Vsa stanovanja bodo opremljena s kuhinjami, omarami in sanitarno opremo v kopalnicah. Foto: SSRS

Na Koroškem so odprli projekt Hmelina, ki zagotavlja 28 novih javnih oskrbovanih stanovanj. Stanovanja bodo na voljo predvidoma jeseni po neprofitni najemnini in so namenjena starejšim.

Stanovanjski sklad RS je za projekt nakupa oskrbovanih stanovanj Hmelina pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU-ja z naslova Načrta za okrevanje in odpornost. "28 stanovanj v Radljah ob Dravi preračunano pomeni, kot da bi v Ljubljani zraslo naselje s 1400 stanovanji. Gre za izjemno pomembno stanovanjsko pridobitev na Koroškem. Veseli me, da gre za oskrbovana stanovanja, ki starejšim in drugim pomoči potrebnim omogočajo samostojno življenje," je povedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Vsa stanovanja bodo opremljena in priključena na gospodarsko javno infrastrukturo

Vsa stanovanja bodo opremljena s kuhinjami, omarami in sanitarno opremo v kopalnicah. Ogrevanje in priprava tople vode je urejeno s toplotnimi črpalkami. "Pot, ki se je začela pred 15 leti z našo obljubo o razvoju bivanja starejših oseb v občini Radlje ob Dravi, se bliža h koncu. Z novimi 28 oskrbovanimi stanovanji dolgoročno zagotavljamo aktivno in varno bivanje starejših občanov iz širše Dravske doline," je povedal Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi.

Objekt bo priključen na vso razpoložljivo gospodarsko javno infrastrukturo. Parkirišče bloka bo aktivno ozelenjeno, zagotovljenih bo 24 parkirnih mest na terenu. Poti pešcev bodo ločene od voznih površin in bodo opremljene z urbano opremo. Zagotovljena bo pokrita zunanja kolesarnica. Predviden je tudi zunanji prostor za ločevanje odpadkov.

"Vsi skupaj smo opravili izjemno delo. Verjamem, da bodo ta stanovanja v kratkem času polna. Predvsem pa sem vesel, da bo z novimi oskrbovanimi stanovanji dolgotrajna oskrba starejših na Koroškem tista, ki bo kazala pravo pot tudi drugim regijam po Sloveniji. S tem projektom smo zaključili poziv za nakup 412 stanovanj v vrednosti 41 mio. evrov. Od tega je 55 oskrbovanih. Koroška regija ima 170 oskrbovanih stanovanj in je v tem kontekstu svetilnik. Za 714 stanovanj je Stanovanjski sklad RS iz načrta za okrevanje in odpornost prejel 36 milijonov evrov, konkretno za projekt Hmelina 1,6 milijona evrov. Ravno Načrt za okrevanje in odpornost pa nam omogoča neprofitne najemnine, ki so sorazmerno ugodne, med 5 in 6 evrov na kvadratni meter," je povedal Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.