Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović
Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović

V okviru gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani je bil odstranjen celotni južni del nadvoza čez Dunajsko cesto, zabetonirani so bili piloti ter izvedene pilotne grede, krajni oporniki in vmesne podpore južnega dela novega nadvoza, so na direkciji za infrastrukturo strnili doslej zaključena dela.

Trenutno je v teku izdelava jeklenih nosilcev za južni del nadvoza, v izvedbi pa so tudi zasipni klini ter kolektor pod hodnikom za pešce. Prav tako potekajo dela na spodnjem in zgornjem ustroju železniške proge pred in za objektom, so pojasnili.

Dunajska cesta bo popolnoma zaprta znova med 13. in 14. aprilom. V tem času bodo izvedli montažo jeklenega nosilca za sovprežno armiranobetonsko konstrukcijsko ploščo čez nadvoz, pozneje sledijo še montaža jeklenih nosilcev ter dela na zgornjem ustroju železniške proge na objektu.

Do 27. junija, ko je predvideno rušenje severnega dela nadvoza, bodo potekala dela za preusmeritev železniškega prometa na novi del objekta ter pripravljalna dela za rušenje severnega dela obstoječega nadvoza čez Dunajsko cesto. Podiranje nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana.