Foto: MMC RTV Slovenija/Maja Ikanovič
Foto: MMC RTV Slovenija/Maja Ikanovič

Ponudbeni ceni v obeh prejetih ponudbah presegata naročnikova zagotovljena sredstva za naročilo, zaradi česar ponudbi v skladu z zakonom o javnem naročanju nista dopustni, je v odločitvi, na portalu javnih naročil objavljeni 1. februarja, navedla Direkcija RS za infrastrukturo in dodala, da je zato ponudbi kot nedopustni zavrnila in postopek končala brez oddaje javnega naročila.

Direkcija je v odločitvi o zavrnitvi ponudb navedla še, da vrednosti zagotovljenih sredstev ne razkriva, ker bi to lahko negativno vplivalo na njen poslovni interes pri ponovnem oddajanju naročila. Če bi vrednosti zagotovljenih sredstev razkrila, ponudniki namreč ne bi bili motivirani ponudbene cene znižati bistveno pod vrednost zagotovljenih sredstev.

Zoper odločitev se lahko v roku osmih delovnih dni od objave vloži revizijski zahtevek. Kot so naknadno sporočili z direkcije, bodo javno naročilo ponovili.

Ponudbi sta oddala konzorcij SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding ter VOC Celje, je navedla direkcija. Koliko sta ponudbi znašali, ni razkrila, kot je pred kratkim pisal časopis Dnevnik, pa je ponudba konzorcija znašala 260,8 milijona evrov z davkom na dodano vrednost (DDV), ponudba VOC Celje pa 295,2 milijona evrov z DDV-jem.

Direkcija je ob objavi razpisa novembra lani kot ocenjeno vrednost del navedla 136,6 milijona evrov brez DDV-ja oz. 166,7 milijona evrov z DDV-jem.

Osrednji del prenove železniške postaje bo predvidoma obsegal gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod, ki bo omogočal povezavo za pešce med središčem mesta in Bežigradom. V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo vozovnic, čakalnica za potnike in sanitarije. Skupna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano je 13.665 kvadratnih metrov.

Ob tem je predvidena še nadgradnja tirne infrastrukture, prenova signalnovarnostnih naprav in rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter dostopi na severni in južni strani ter gradnjo dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe.