Gradnja kanala C0 že poteka. Foto: BoBo
Gradnja kanala C0 že poteka. Foto: BoBo

Gradbeno dovoljenje za kanalizacijski kanal C0 je bilo denimo ljubljanski občini izdano pred izdelavo predhodnega postopka presoje vplivov na okolje. Uslužbenci Arsa pa so pri izdaji posamičnih aktov povzemali kar mnenja, ki so jih v vlogo zapisali vlagatelji.

Od 12 kilometrov dolgega cevovoda C0 so sporni štirje kilometri, ki potekajo po strogo varovanem vodovarstvenem območju oziroma na odseku Brod-Ježica, ki teče čez vodonosnik Kleče. Gradnja že dlje povzroča veliko vroče krvi, v poročilu okoljskega ministrstva pa so precej hude obtožbe.

Kako sporna je kanalizacija, ki bo tekla čez ljubljanski vodonosnik?

Najprej gradbeno dovoljenje, nato pa "predhodni" postopek presoje vplivov na okolje

Najpomembnejši del je tisti, v katerem revizorka zapiše, da ne zagotavlja, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja podzemne ali površinske vode. Tega v postopkih namreč niso preverili. Postopki so bili vodeni napačno, kot omenjeni postopek, v katerem je MOL najprej dobil gradbeno dovoljenje in soglasja, šele nato pa je bil izdelan predhodni postopek presoje vplivov na okolje, kar je popolnoma v neskladju s predpisi.

Pri dovoljenjih za kanalizacijski kanal C0 številne napake

Presoja vplivov prepisana iz vloge investitorja, ki je MOL

Notranja revizija tudi ugotavlja, da so Arsovi uslužbenci pri izdaji posamičnih aktov kar povzemali mnenja, ki so jih dobili z občine, torej mnenja pripravljavcev študij, ki jih je naročil investitor ‒ torej ljubljanska občina. Ko so Arsovi uslužbenci pripravljali soglasje, stanja niso preverjali sami, ampak so mnenje kar prepisali iz vloge. Uporabljali so navedbe iz dokumentacije, ki so jo predložili vlagatelji. In to pri soglasju o vplivu kanalizacije na podzemne vode.

Težko je verjeti, da je šlo za nenamerne napake ali površnost, kajti izdajanje soglasij je strokovno delo, ki pa je bilo izvedeno napačno. Revizorka celo zapiše, da "ni bilo kontrole štirih oči" in da ni praktično nič dokumentirano.

Poročilo jasno poudari, da je kanalizacijski vod na vodovarstvenem, poplavnem in priobalnem območju in da agencija za okolje ni upoštevala določila vladne poplavne uredbe. Arso se je v predhodnem postopku presoje vplivov na okolje naslonil na posamična soglasja, ni pa ocenil celotnega vpliva projekta. Poenostavljano rečeno: če je izdano soglasje za posamezne delčke trase, to ne pomeni, da je celotna trasa neproblematična ali da na nekaj metrih ne gre pričakovati bistvenih težav, denimo v primeru popolav. Kumulativno pa bi bila zgodba precej drugačna, če bi upoštevali celotno traso.

Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Aleš Prijon je v oddaji Odmevi na TV Slovenija povedal, da je ministrstvo samoiniciativno zahtevalo tudi izvedbo presoje vplivov tega projekta na okolje. Ta naj bi trajala nekaj mesecev, tako da je odgovor, ali je gradnja kanala po vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja okoljsko sporna ali ne, pričakovati na začetku leta 2020. Celoten pogovor s Prijonom si lahko ogledate v spodnjem videu.

Državni sekretar Aleš Prijon o reviziji kanala C0