Foto: BoBo
Foto: BoBo

Po besedah sporazum Sama Logarja, vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda, sporazum vsebuje 14 členov, v njih pa so opisani vsebina in način sodelovanja ter usklajevanja med svetniškima skupinama. "Vsebina se naslanja na naše volilne programe, iz njih pa smo izluščili nekaj ključnih projektov," je povedal Logar. Svetniška skupina Gibanje Svoboda želi v Ljubljani nadaljevati začete projekte, hkrati pa uvesti nekaj novih, predvsem na področju razvoja zelene Ljubljane in energetike.

Med mestnimi projekti je vodja svetniške skupine Liste Zorana Jankovića Aleš Čerin naštel gradnjo kanala C0 in zaključek projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, gradnjo sežigalnice, prenovo osrednje tržnice, prenovo Baragovega semenišča, gradnjo Parka varne mobilnosti in gradnjo Četrtnega centra Jarše.

Med drugimi mestnimi projekti so tudi gradnje nove stanovanjske soseske ob Povšetovi ulici, zavetišča za brezdomce in južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana. V koalicijski sporazum so zapisali še projekta spodbujanja pozelenitve strešnih površin in samooskrbe z električno energijo ter povečanje števila neprofitnih stanovanj. Navedli so tudi energetsko izrabo Ljubljanice in vzpostavitev krožne plovne poti po njej.

Med projekte mestno-državnega pomena pa so uvrstili še digitalizacijo vlaganja kandidatnih list za lokalne volitve in gradnjo nove športne infrastrukture, med drugim kopališči Ilirija in Vevče, Športni park ŽAK in športno-rekreacijski park za Bežigradom.

Logar je prepričan, da bo sodelovanje v mestnem svetu z Listo Zorana Jankovića "obrodilo sadove v korist razvoja Ljubljane in vseh meščank in meščanov". Čerin je dejal, da ni bilo težko priti do soglasja, saj imajo sorodne poglede na razvoj mesta in države ter sorodno ideološko usmerjenost, Logar pa je dodal, da vsebina sporazuma temelji na spoštovanju, svobodi in odgovornosti.

Janković poudaril gradnjo kanala CO in sežigalnice

Ljubljanski župan Zoran Janković je zadovoljen, da so se s svetniško skupino Gibanje Svoboda "našli na področju stanovanjske gradnje". Poudaril je, da gre za stanovanja za mlade in starejše, v tem mandatu pa jih bodo zgradili in predali v uporabo 2000. Med vsemi projekti je župan navedel gradnjo kanala C0 in sežigalnice.

Janković je dodal, da je Logar drugi novi podžupan, poleg Boštjana Koritnika. "Gre za pomlajevanje ekipe, ki bo lahko to mestno občino vodila dolgo časa v prizadevanju za izboljšanje kakovosti življenja za vse naše meščanke in meščane," je povedal in pojasnil, da vseh nalog podžupanom še niso razdelili, saj je njihov prvi cilj, da spoznajo svoje sodelavce.

Podžupanske naloge v Ljubljani bodo poleg Logarja in Koritnika opravljali še Tjaša Ficko, Aleš Čerin, Janez Koželj in Dejan Crnek. Koželj se bo sicer med mandatom poslovil s te funkcije, zamenjal pa ga bo arhitekt in mestni svetnik Rok Žnidaršič.

Janković in Logar sta sicer odgovarjala tudi na vprašanje o tem, kako bodo glede zdravstva sodelovali, saj župan podpira direktorico ZD Ljubljana Antonijo Poplas Susič, medtem ko minister za zdravje iz kvote Gibanja Svoboda Danijel Bešič Loredan meni, da je za razmere kriva tudi ona.

Janković je poudaril, da je Poplas Susič izjemna direktorica, Loredan pa ima po njegovih besedah pravico uvesti notranji nadzor. Logar pa je odgovoril, da si župan in minister močno prizadevata za rešitev razmer, v mestnem odboru Gibanja Svoboda Ljubljana pa to podpirajo.

MOL: Gibanje svoboda bo sodelovalo z Listo Zorana Jankovića