Janez Stanovnik (1922–2020). Foto: BoBo
Janez Stanovnik (1922–2020). Foto: BoBo
V 98. letu se je poslovil Janez Stanovnik

Prejemnike občinskih priznanj, tudi nazivov častne meščanke in meščana, je ljubljanski mestni svet potrdil na seji 4. maja. Običajno priznanja podelijo na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu ob občinskem prazniku 9. maja, vendar je ta letos zaradi epidemije koronavirusne bolezni 19 odpadla. So pa prejemnike najvišjih priznanj Ljubljane za leto 2020 zato počastili na današnji prireditvi ob 18. uri na Kongresnem trgu.

Čačinovič Vogrinčičeva je po mnenju ljubljanskih mestnih svetnikov zaslužna za veliko dosežkov na področju razvoja izobraževanja za socialno delo in za razvoj konceptov socialnega dela tudi v povezavi z nekaterimi drugimi strokovnimi področji. Mencinger, po oceni občinske komisije eden najuglednejših slovenskih ekonomistov in dolgoletni rektor Univerze v Ljubljani, pa je s svojim delom v Sloveniji in tujini dodatno prispeval k utrditvi ugleda ljubljanske univerze, so o izbiri pojasnili v komisiji.

Nova častna meščanka Gabi Čačinovič Vogrinčič in meščan Jože Mencinger. Foto: BoBo
Nova častna meščanka Gabi Čačinovič Vogrinčič in meščan Jože Mencinger. Foto: BoBo
Zadnje slovo od "očeta naroda" Janeza Stanovnika

Odkrili kip Janeza Stanovnika

Po slovesnosti na Kongresnem trgu so predstavniki občine v Valvasorjevem parku pri grobnici narodnih herojev odkrili še doprsni kip dolgoletnega predsednika Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije in častnega meščana Ljubljane Janeza Stanovnika.

Stanovnik je v 98. letu starosti umrl 31. januarja letos. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941, po drugi svetovni vojni pa je delal v zvezni vladi, jugoslovanski diplomaciji in Združenih narodih. Krajši čas je bil tudi dekan ekonomske fakultete. Po službi v Združenih narodih se je sredi osemdesetih let vrnil v Slovenijo.

V letih od 1984 do 1988 je bil član predsedstva Socialistične republike Slovenije, od 1988 do 1990 pa predsednik predsedstva SR Slovenije. Od leta 2003 do 2013 je bil predsednik ZZB-ja NOB-ja Slovenije, pozneje pa njen častni predsednik.