Foto: BoBo
Foto: BoBo

Proti združitvi so glasovali svetniki opozicije, ki so opozorili na tveganja, kot je možnost premeščanja vzgojiteljic.

Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je v obrazložitvi dejala, da bodo z reorganizacijo predvsem razbremenili ravnatelje, ključna skrb pa je skrb za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Ob tem je dejala, da so pristojno ministrstvo že pred meseci prosili za sestanek, a ga niso organizirali. Ob tem je poudarila, da so svetniki odločali o nameri, končna statusna oblika zavoda pa še ni povsem jasna.

Podžupan Aleš Čerin, ki je zaradi bolezni župana Zorana Jankovića vodil sejo, je že pred obrazložitvijo dejal, da je razprava šele začetek dolgega postopka reorganizacije.

Opozicija nasprotuje reorganizaciji

V razpravi so reorganizaciji nasprotovali opozicijski svetniki. Samostojni svetnik Jožef Horvat je opozoril na možnost premeščanja vzgojiteljic iz enega vrtca v drugega, kar bo "najslabše za otroke in starše". Svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo pa je poudarila, da se bo tako velik in centraliziran zavod težje odzival na potrebe otrok in zaposlenih. Opozorila je tudi na možnost zapiranja ali združevanja oddelkov, kar bi pomenilo, da "otroci ne bi imeli možnosti odraščati v skupnosti, v kateri živijo".

Svetnica NSi-ja Mojca Sojar je dejala, da je v predvidenem svetu zavoda z 11 člani premalo predstavnikov staršev in zaposlenih ter da vodenje zavoda z 2600 zaposlenimi "ni šala". Meni, da je mestna občina ubrala napačno pot, saj bi morali najprej pridobiti mnenje ministrstva, šele potem bi morala slediti obravnava na seji mestnega sveta. Svetnica SDS-a Maruša Babnik pa je opozorila, da bo odgovornost direktorja tako velikega zavoda izjemna, zato sami predlagajo reorganizacijo v štiri centre s štirimi direktorji.

Svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović pa meni, da lahko administrativne prihranke pridobijo tudi na drugačen način. "Če bo združitev potrjena, bomo zavodu omogočili, da na zakonit način premešča zaposlene med enotami," je opozoril. Z njim se je strinjal tudi svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc in dodal, da ne nasprotujejo racionalizaciji in razbremenitvi ravnateljev, a to ne pomeni "združevanja v veliko podjetje".

Več opozicijskih svetnikov je spomnilo tudi na sporočilo ministrstva, da združevanje vrtcev po trenutni zakonodaji ni mogoče. Čerin je odgovoril, da to res ni predvideno v zakonu, ampak da tudi ni prepovedano.

Kaj pomeni združitev 23 ljubljanskih javnih vrtcev v en javni zavod?

Koalicija reorganizacijo podpira

Reorganizacijo pa so podprli koalicijski svetniki, ki so tokrat tudi razpravljali. Svetnica Gibanja Svoboda Ksenija Pišljar je dejala, da bodo ravnatelji morali opraviti manj administrativnega dela, zato bodo imeli več časa za pedagoško delo. Kot največjo prednost reorganizacije pa vidi aktiv strokovnih delavcev v skupnem zavodu, s katerim bodo lahko optimizirali svoje delo. Zavrnila je očitke pedagoške stroke in dejala, da se v namero niso poglobili in so zato podali površinske ocene.

Svetnica Liste Zorana Jankovića Nada Verbič pa je dejala, da je v nameri razvidno racionalno in gospodarno ravnanje s sredstvi, ki so namenjena predšolski dejavnosti, saj bodo s skupnim javnim naročanjem pridobili nižje cene za živila, vzgojni material in storitve. Ker se ravnatelji ne bodo več ukvarjali s poslovodenjem, bodo imeli več časa za razvijanje kakovostne vzgoje, strokovnim delavcem pa bodo lahko nudili nekoliko več pedagoške pomoči. "Največ dodatnega strokovnega dela pa bodo deležni otroci," je poudarila.

Podražitev grobnine

Svetniki so na seji potrdili tudi 15-odstotno podražitev grobnine. Pogrebnina enojnega groba bo tako s 1. januarjem 2024 znašala 43,7 evra, pogrebnina žarnega groba pa 26,3 evra. Svetniki so potrdili tudi višjo ceno 24-urne dežurne službe, ki jo opravlja javno podjetje Žale.

V razpravi je Sojar dejala, da v Ljubljani glede na velikosti grobov nimajo visokih grobnin. Svetnik SDS-a Anton Grošelj pa je dejal, da podražitvi nasprotuje, saj grobnine večinoma plačujejo starejši z nizkimi pokojninami.

Svetniki so potrdili tudi spremembe aktov o ustanovitvi javnih podjetij Žale ter Ljubljanska parkirišča in tržnice, in sicer povečanje števila članov nadzornega sveta v obeh podjetjih iz tri na šest. Od šestih članov sveta bi štiri člane imenoval družbenik, torej MOL, dva pa bi bila predstavnika delavcev, ki jih izvoli svet delavcev.

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik je v obrazložitvi dejala, da povečanje predlagajo zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog nadzornega sveta. Opozicijski svetniki so v razpravi povedali, da spremembe podpirajo, ob tem pa izrazili upanje, da bo vsaj eden od nadzornikov predstavnik opozicije. Podžupan Aleš Čerin pa je odgovoril, da člane nadzornega odbora imenuje mestni svet z večino glasov.

Podprli so tudi 7-milijonsko dokapitalizacijo občinskega javnega stanovanjskega sklada, s čimer bo sklad lahko izvajal projekte, ki so načrtovani v prihodnjem letu.

Tudi pred tokratno sejo je potekal protest, na katerem Primc s podporniki med drugim opozarjal na po njegovem mnenju nevaren kanal C0.