Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Najprej bodo na Petkovškovem nabrežju, kjer med Resljevo in Rozmanovo ulico poteka prenova, odstranili tri drevesa. Arboristični pregled teh treh lip je namreč pokazal, da obstaja povečana nevarnost odloma dreves zaradi mehanskih poškodb korenin in razkrojnih procesov.

"Na podlagi strokovnega mnenja, meritev, več terenskih ogledov in usklajevanja s strokovnimi službami smo sprejeli odločitev o odstranitvi nestabilnih dreves. Pri tem smo se posvetovali tudi z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine ter pridobili mnenja Jožeta Bavcona in Blanke Ravnjak iz Botaničnega vrta, Lene Marion iz podjetja Tisa ter Roberta Brusa z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani," so zapisali na občini.

Na tem območju trenutno stoji deset lip (sedem starih in tri mlade), zasadili pa bodo dvajset novih nadstandardno velikih dreves velikolistnih lip, da bo drevored v čim krajšem času dosegel želen estetski, ekološki in socialni učinek, poudarjajo na občini.

Prenova Petkovškovega nabrežja od Zmajskega mostu proti Rozmanovi ulici, ki poteka od junija lani, sicer po navedbah občine dobro napreduje. Po koncu del bo območje prijetnejše predvsem za pešce in kolesarje ter osebe z oviranostmi, dostop za motorna vozila pa bo omejen. "Tako bomo mestno središče povezali z novim Centrom Rog in revitalizirali obvodno os v smeri proti prenovljeni Cukrarni," so izpostavili.

Urejajo enovito tlakovano površino iz naravnega kamna, granitnih kock in porfida brez višinskih razlik in ovir. Vzpostavili bodo nove vhode do objektov z granitnimi stopnicami in kanalizirani sistem odvodnjavanja meteornih voda. Na brežini Ljubljanice bodo namestili betonske klopi, stojala za kolesa, pitnike in drugo urbano opremo, vključno z ograjo ob reki, zaščitnimi rešetkami za drevesa, potopnimi zbiralnicami in uličnimi koši za odpadke, količki za omejevanje prometa ter potopnimi stebrički.

"Pred Centrom Rog bomo uredili ložo, ki bo poudarjala vhod v objekt. Prav tako bomo v celoti obnovili obstoječo ulično razsvetljavo. Hkrati z obnovo Petkovškovega nabrežja je predvidena izgradnja nove javne komunalne infrastrukture v okviru Centra Rog, ki obsega novo vodovno, elektroenergetsko, kanalizacijsko in plinovodno omrežje," so dodali na občini.