Dela na terenu že potekajo. Foto: BoBo
Dela na terenu že potekajo. Foto: BoBo

Gradnjo povezovalnega kanala C0 so na tem območju aprila 2020 zaustavili zaradi onemogočanja dostopa do gradbišča in fizičnega oviranja izvajalca od lastnikov sosednjih zemljišč, so v torek pojasnili na občini. Pred današnjim ponovnim začetkom del pa je občina pridobila pravice začasne uporabe zaradi vzpostavitve t. i. delovnega pasu z namenom ureditve gradbišča in transportne poti.

Vsi lastniki o tem po poročanju Radia Slovenija niso bili pravočasno obveščeni. Lastnik več zemljišč na območju Brane Grad je za Radio Slovenija izjavil, da se je nekaj posameznikov "mogoče odločilo sprejeti odškodnino za nadomestilo za začasno uporabo teh zemljišč, drugi pa se s tem ne strinjajo, zato so se v povezavi s tem začeli nadaljnji postopki".

Po mnenju odvetnikov lastnikov zemljišč njihova pritožba sicer ne zadrži izvršbe, a bi morala občina vseeno začeti uradni izvršilni postopek, je še poročal Radio.

Da so odločbe upravne enote, skupno jih je 68, neposredno izvršljive in da zato ni treba izvajati nadaljnjega postopka ter pridobiti začasne odredbe, pa je za Radio Slovenija zatrdil odvetnik ljubljanske občine Primož Krapenc, ki je prepričan, da ima občina pravno podlago za nadaljevanje del.

Društvo Alpe Adria Green se je medtem obrnilo na policijo s pozivom, naj ne dovoli nasilnega vgrajevanja cevi v območje pitne vode "in da pozove Mestno občino Ljubljana, da uredi stvari z državo in lastniki, ki imajo tudi po ustavi pravico braniti svojo lastnino pred nasilnimi dejanji".

Povezovalni kanal C0 je del projekta nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnje povezovalnega kanala C0 v MOL-u. Gre za prvi del kohezijskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki ga sofinancirata država in EU.

Skupna dolžina izvedenega povezovalnega kanala C0 v ljubljanski občini znaša nekaj več kot devet kilometrov, kar predstavlja skoraj 74 odstotkov celotne dolžine kanalizacije. V občinah Medvode in Vodice je kanalizacija že zgrajena v celoti.

Za traso kanala C0 je bilo izdanih sedem gradbenih dovoljenj, tj. za dobrih 98 odstotkov trase, pravica za gradnjo pa še ni pridobljena na dolžini 144 metrov. Po pojasnilih občine za to območje potekajo postopki razlastitve in dedovanja.

Protest proti gradnji kanala v Ljubljani