Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na spletu je pred kratkim zaživel Parlameter Mestne občine Ljubljana. Spletno orodje je narejeno po vzoru parlametra državnega zbora, oba pa so vzpostavili na Inštitutu Danes je nov dan. Nova platforma občanom omogoča spremljanje dela mestnega sveta in primerjavo med dejavnostmi posameznih svetnic in svetnikov ter svetniških klubov. Podobno orodje bodo v kratkem razvili še za občine Ajdovščina, Hrastnik in Lendava.

Parlameter MOL-a združuje vse podatke, povezane z delovanjem mestnega sveta od začetka mandata leta 2018 do zadnje seje, ki jo je mestni svet opravil v ponedeljek. Občani na spletni platformi najdejo vsa glasovanja, prepise govorov, pobude in vprašanja svetnikov. "Poleg tega je s parlametrom možno tudi primerjati svetnike in svetnice med seboj, kakor je tudi možno primerjati svetniške klube med seboj," je za Televizijo Slovenija povedala Maja Cimerman z Inštituta Danes je nov dan.

Kdo je najdejavnejši v ljubljanskem mestnem svetu?

V 45-članskem mestnem svetu ima največ, kar 24 članov Lista Zorana Jankovića. "Ko pride do vprašanj in pobud svetnikov, je najdejavnejši svetnik Janez Stariha iz Liste kolesarjev in pešcev. Med svetniškimi klubi pa sta največ vprašanj in pobud postavila Levica in SDS," je pojasnila predstavnica inštituta.

Podatki parlametra MOL-a kažejo, da so med seboj najbolj usklajeni svetniki Liste Zorana Jankovića, ti so do zdaj podprli čisto vsak predlog župana, sprejet pa je bil en sam amandma opozicije. "To nam kaže na to, da ima Lista Zorana Jankovića zelo močno večino v mestnem svetu oziroma da je opozicija razmeroma šibka oziroma da lahko Zoran Janković brez večjih težav uveljavlja svojo politiko," je pojasnila Maja Cimerman.

Svetniki županove liste imajo tudi najvišjo udeležbo na sejah, je pa zato 22 njihovih članov bolj molčeče vrste, saj od začetka mandata na sejah mestnega sveta niso podali še nobene pobude ali vprašanja in številni izmed njih niso izgovorili niti besede.

Parlameter bo spremljal delo ljubljanskega mestnega sveta