Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Kot navajajo v omenjeni iniciativi, sta se, medtem ko je občan v nedeljo s kredo pisal po tleh pred mestno hišo, pripeljala policija in mestno redarstvo. To je občanu izdalo za prekršek 208 evrov globe, in sicer na podlagi 13. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), kar v Glasu ljudstva ocenjujejo kot zlorabo javnih služb: "Ob takih ukrepih se nam spomin vrača v komaj minule čase, ko je v državi in mestu vladala represija."

Kot so spomnili, je na enak način s protestniki obračunavala prejšnja vlada, vendar je takrat policijska uprava pojasnila, da"pisanje s kredo praviloma ni kaznivo ravnanje, če/ker ne nastanejo škodljive posledice, saj se da sledi največkrat brez težav odstraniti," prav ljubljansko redarstvo pa je takrat poudarjalo, da zaradi risanja s kredo do zdaj niso izrekli sankcij in jih tudi ne bodo.

"Sprašujemo se, ali so sankcije potrebne le takrat, ko ljudje s kredo kritizirajo vaše delo," Jankovića sprašujejo v iniciativi in dodajajo, da so že pod prejšnjo vlado jasno pokazali, da take represije in kršenja svobode govora ne bodo trpeli in je ne nameravajo trpeti niti zdaj, zato od ljubljanskega župana in mestnega redarstva zahtevajo, da kazen občanu nemudoma prekličejo in se mu opravičijo.

Vsi skupaj se moramo zavedati, da je skupni javni prostor potrebno ohraniti in da bo vsakršno početje posameznika, ki v tak prostor ne sodi, sankcionirano, kar pa ne pomeni, da je vsako risanje s kredo tudi kršitev in ga bomo vnaprej redno sankcionirali.

MOL

Mestno redarstvo: Kategorično zanikamo, da je bil ukrep kakor koli povezan z vsebino sporočila.

Mestno redarstvo MOL-a je za MMC pojasnilo, da se je pisanje odvijalo po širšem območju mestnega središča, po ograjah ulične razsvetljave Ob Tranči, po Šuštarskem mostu, in ne le pred Mestno hišo. Redarju pa je bilo pisanje s kredo predstavljeno kot umetniški performans, ki se izvaja na podlagi dovoljenja MOL-a. "Ker tega izvajalec ni mogel izkazati na kraju, tovrstnega dokumenta namreč ni predložil, s čimer bi se postopek o prekršku prekinil že na kraju samem, se je mestni redar odločil za izdajo plačilnega naloga," so pojasnili na mestnem redarstvu. "Kategorično zanikamo, da je bil izvedeni ukrep kakor koli povezan s samo vsebino sporočila."

Dodali so, da ima kršitelj pravico do zahteve za sodno varstvo. "Če kršitelj dokaže, da je mestni redar dejansko stanje ugotovil napačno oziroma nepopolno, zakon o prekrških daje prekrškovnemu organu možnost, da postopek ustavi. Izrecno gre pojasniti, da prekrškovni organ vsako zahtevo za sodno varstvo preizkusi, in če ugotovi, da navedbe kršitelja razbremenjujejo odgovornosti za prekršek, postopek tudi ustavi, s čimer kršitelj ne trpi nobenih posledic."

Grafitiranje prepovedano povsod, kjer ni izrecno dovoljeno

Na MOL-u dodajajo, da že več let izvajajo kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto, s katero opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma. "Prav z namenom spoštovanja našega skupnega javnega prostora in zavedanja, da je grafitiranje tudi del umetniškega likovnega izraza in sestavni del urbane kulture, je Mestna občina Ljubljana določila lokacije, kjer je to dovoljeno," so zapisali. Obenem so opozorili, da je grafitiranje prepovedano povsod, kjer ni izrecno dovoljeno, način grafičnega izražanja v smislu uporabljenih pripomočkov pa ni izrecno določen.

"Vsi skupaj se moramo zavedati, da je skupni javni prostor treba ohraniti in da bo vsakršno početje posameznika, ki v tak prostor ne sodi, sankcionirano, kar pa ne pomeni, da je vsako risanje s kredo tudi kršitev in ga bomo vnaprej redno sankcionirali," so sklenili na MOL-u.

V Glasu ljudstva so pozneje za MMC pojasnili še, da je občan na tla napisal "Rekviem prašiča Napoleona" kot referenco na Živalsko farmo Georgea Orwella.