Pogled na vrtove spomladi. Foto: Karmen Stariha
Pogled na vrtove spomladi. Foto: Karmen Stariha

To je parcela, ki jo je Mestna občina Ljubljana kot svoj delež vložila v podjetje Bežigrajski športni park (BŠP). "Prebivalci Fondovih blokov smo te odločitve seveda nadvse veseli. Za nas pomeni tudi potrditev upravičenosti in pravilnosti naših skoraj 15-letnih prizadevanj za ohranitev svoje lastnine in kakovosti bivanja v naselju. Pričakujemo, da to pomeni zaključek projekta BŠP-ja in za nas razbremenitev vseh pritiskov, ki smo jih bili deležni v vsem času, ko smo se zavzemali za svoje legitimne pravice," je v imenu stanovalcev Fondovih blokov sporočila Karmen Stariha.

Ker so neposredni sosedi Plečnikovega stadiona za Bežigradom, pravi, da tudi zanje ostaja usoda tega stadiona pomembno vprašanje. "Pričakujemo, da bo odločitev višjega sodišča pozitivno vplivala na reševanje Plečnikovega stadiona na način, ki bo omogočal, da se čim prej, kot to zahtevajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine, obnovi v izvirni obliki in z ustreznimi namembnostmi vrne v javno uporabo," je dodala.

Stadion si podajajo med seboj

Projekt BŠP poslovneža Joca Pečečnika ter partnerjev Mestne občine Ljubljana in Olimpijskega komiteja Slovenije predvideva ohranitev in prenovo zgodovinskih elementov stadiona ter novogradnje – hotel, športno kliniko in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje. Trenutno sicer na ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovljenem postopku odločajo o gradbenem dovoljenju za projekt.

Znano pa je, da se je Pečečnik s prejšnjim ministrom Vaskom Simonitijem že dogovarjal za odkup Plečnikovega stadiona. Kot je pred časom povedal za Delo, je tudi novi ministrici za kulturo Asti Vrečko in premierju Robertu Golobu "poslal jasno sporočilo, da je pripravljen prodati, če želi država kupiti." Vendar je ministrstvo zavzelo stališče, da bi bilo bolje, če bi ga odkupila lokalna skupnost.

Oktobra je tudi potekal sestanek med predstavniki ministrstva za kulturo in Mol. Kot so za STA pojasnili na občini, je župan Zoran Janković predlagal dve možnosti, in sicer da ministrstvo stadion odkupi ali da naredi vse potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stališče ministrstva pa so označili za "prelaganje bremena na lokalno skupnost".

Sodišče pritrdilo lastnikom Fondovih blokov

Kolikšen delež spomenika je v slabem stanju?

Ministrstvo za kulturo je Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) naročilo izdelavo novelacije konservatorskega načrta, ki naj bi pokazala, kolikšen delež spomenika je v slabem stanju, koliko je uničenega in kaj je mogoče restavrirati. Kot je poročal Dnevnik, je Restavratorski center po natančnem pregledu stanja Plečnikovega stadiona ugotovil, da je dobro ohranjenih okoli 53 odstotkov spomenika, slabo ohranjenih ali neohranjenih oziroma celo uničenih pa skupaj 47 odstotkov.

Na ministrstvu so za STA še zapisali, da so želeli z elaboratom "pridobiti verodostojne strokovne podatke, na podlagi katerih bo možna relevantna razprava vseh o možnih scenarijih prenove in oživitve stadiona na način, da se Plečnikova dediščina primerno ohrani za sodobne potrebe skupnosti". Dodali so, da je prenova, ki bi ohranila Plečnikov stadion v izvirni arhitekturni obliki, ocenjena na dobra dva milijona evrov.

Fondovi vrtovi predstavljajo posebno krajinsko-arhitekturno dediščino Ljubljane, saj so to edini znani urbani vrtove v Ljubljani, ki so bili predvideni že v gradbenem načrtu in jih prebivalci obdelujejo neprekinjeno že več kot 80 let. Foto: Osebni arhiv
Fondovi vrtovi predstavljajo posebno krajinsko-arhitekturno dediščino Ljubljane, saj so to edini znani urbani vrtove v Ljubljani, ki so bili predvideni že v gradbenem načrtu in jih prebivalci obdelujejo neprekinjeno že več kot 80 let. Foto: Osebni arhiv