OŠ Savsko naselje. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
OŠ Savsko naselje. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

"V ponedeljek, ko smo pripravljali polletna obvestila z ocenami, je eden od učiteljev ugotovil, da pri enem od učencev ocena ni enaka tisti, ki mu jo je sam dal pri svojem predmetu," je na novinarski konferenci povedala ravnateljica Osnovne šole Savsko naselje Verica Šenica Pavletič. Ko je učitelj v sistemu preveril zgodovino urejanja ocen, je naletel na ime druge učiteljice. Preveril je še ocene drugih učencev in znova našel primer, ko ocene ni vpisal sam, temveč se je pod oceno pojavilo ime njegove sodelavke. O primeru je nato obvestil pomočnika ravnatelja.

Pomočnik in ravnateljica sta se nato lotila preverjanja podatkov v programu Lo.polis, ki ga šola uporablja za vodenje dnevnika in redovalnice ter učiteljici takoj onemogočila dostop z njenim uporabniškim imenom in geslom ter jo o tem tudi obvestila.

V letošnjem šolskem letu so v redovalnico posegali štirje učenci, vsi iz devetega razreda OŠ. Dva učenca sta dvakrat spremenila oceno pri enem predmetu, en učenec je spremenil eno oceno pri štirih predmetih, en učenec pa ocene pri šestih predmetih.

Pri tem so bili zelo spretni, saj so si ocene izboljševali za eno oceno, denimo z dvojke na trojko ali s trojke na štirico. "Učitelj ima recimo 150 otrok, ne zapomni si točno, kako in kaj," je povedala Šenica Pavletič.

Informacijski sistem Lo.polis upravlja podjetje Logos.si, ki je opozorilo, da pri spreminjanju ocen ni šlo za vdor v informacijski sistem, temveč za nepooblaščen vstop v sistem. Podjetje je za STA pojasnilo, da so šoli tudi poslali zahtevane revizijske sledi.

Na podlagi teh je vodstvo šole izprašalo učence, ki so imeli popravljene ocene. Priznali so, da so maja lani vstopili v učilnico, v kateri je učiteljica pustila nezaklenjen računalnik, in fotografirali njeno uporabniško ime in geslo. Pomočnik ravnateljice Primož Bevc je pojasnil, da elektronska redovalnica Lo.polis omogoča prikaz gesla, če uporabnik pritisne ikono za njegov prikaz.

"Učencem je bilo takoj jasno, da smo jim prišli na sled. Takoj so povedali, kaj se je zgodilo," je dejala ravnateljica. "Povedali so, da so do gesla prišli konec maja."

Dva učenca s "popravljenimi" ocenami napredovala na srednjo šolo

Po besedah ravnateljice je šola o posegu obvestila vse institucije in javnost, saj sta še dodatna dva učenca, ki sta medtem že napredovala v srednjo šolo, na ta način lani vplivala na svoje zaključne ocene. Šola je namreč letošnje posege že povrnila v zakonito stanje, pogovor, kako popraviti ocene teh dveh, pa med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Mestno občino Ljubljana (MOL) še poteka, je dejala ravnateljica. Hkrati to vidi kot priložnost, da ministrstvo uvede sistem enotne elektronske redovalnice, k čemur ravnatelji pozivajo že deset let.

V šolo so poklicali starše otrok, ker gre za hujšo kršitev oziroma kaznivo dejanje, so obvestili tudi PU Ljubljana. "Na šolo sta prišla dva kriminalista in otroke ter starše seznanila s posledicami dejanj," je pojasnila ravnateljica. Šola je za svetovanje zaprosila tudi šolski inšpektorat in informacijskega pooblaščenca, je dodala vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na MOL-u Marija Fabčič.

Dogodek Fabčič razume kot priložnost, da se v šolah in starši s svojimi otroki pogovorijo o tem, kaj je prav in kaj ni. "Zame osebno ne gre toliko za kaznivo dejanje, ampak da presodimo, kakšne vrednote imamo in kakšne vrednote želimo svojim otrokom podati in privzgojiti," je povedala. O dogodku so na občini obvestili vse šole v skupini ljubljanskih osnovnih šol in jih pozvali, naj se s svojimi sodelavci pogovorijo o informacijski varnosti.

Ljubljanski osnovnošolci vdrli v e-redovalnico