Mestna občina Ljubljana ima proračunske presežke, saj so svetniki ob rebalansu letošnjega proračuna potrdili še zaključni račun lanskega proračuna, ki je imel 22 milijonov evrov presežka. Foto: BoBo

Vodja oddelka za finance in računovodstvo na Mestni občini Ljubljana (MOL) Saša Bistan, je povedala, da so pri pripravi rebalansa med drugim upoštevali izpogajano povprečnino za letošnje leto, ki je predvidena v znesku 573,5 evra.

Prihodki občine se na tej postavki zato zvišujejo za okoli 3,6 milijona evrov. Za tri milijone evrov se zvišuje tudi delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je z rebalansom predviden v znesku 58 milijonov evrov, se pa na drugi strani precej znižuje postavka pri načrtovanih donacijah.

Občina je z rebalansom donacije znižala s prvotno predvidenih nekaj več kot 11 milijonov evrov na 3,7 milijona evrov, pri čemer je Bistanova poudarila, da se postavka zmanjšuje predvsem zaradi pridobitve nepovratnih sredstev ekosklada za nakup avtobusov. Letos bo na voljo 3,4 milijona evrov, in ne 11 milijonov evrov, kot je sprva predvidevala občina.

Predvideno zadolževanje ostaja pri 10 milijonih evrov, ob tem pa namerava MOL odplačati 12 milijonov evrov dolga. Z rebalansom je MOL v proračun vključil tudi številne projekte, med drugim naložbe v vrtce in šole ter rekonstrukcije cest.

Ob rebalansu letošnjega proračuna so svetniki potrdili tudi zaključni račun lanskega proračuna, ki kaže, da je občina lani realizirala 338 milijonov evrov prihodkov in 316 milijonov evrov odhodkov ter leto sklenila z 22 milijoni evrov presežka. Bistanova je ob predstavitvi zaključnega računa med drugim poudarila povečanje prihodkov, ki so bili lani v primerjavi z letom 2017 višji za 71 milijonov evrov.

Daljša doba bivanja turistov v prestolnici

Zeleno luč so svetniki prižgali tudi lanskemu poročilu zavoda Turizem Ljubljana, v katerem so po besedah direktorice Petre Stušek dosegli ali presegli vse zastavljene cilje. Med drugim desezonalizacijo in daljšo povprečno dobo bivanja v prestolnici, ki se je z 1,9 dvignila na 2,1 dneva.

Po besedah Stuškove pozitivne učinke turizma na druga področja prepoznajo tudi Ljubljančani. Turizem Ljubljana namreč meri odnos lokalnih prebivalcev do turizma, iz raziskave pa izhaja, da občani priznavajo ugoden vpliv turizma na kakovost življenja, skupnost, lokalno gospodarstvo, investicijo in povečanje razpoložljivih storitev.

Mestni svet je potrdil tudi širitev mreže lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju občine. Letos načrtujejo odprtje vsaj treh, v prihodnjem letu pa dveh lekarn. Svetnica SDS-a Mojca Škrinjar je pozdravila dobro poslovanje zavoda, hkrati pa izrazila zaskrbljenost nad tem, da bi Lekarna Ljubljana lahko postala monopolist v Ljubljani, s tem pa bi rasle tudi cene. Janković je te skrbi zavrnil in pojasnil, da cene zdravil določa država, za preostalo blago pa je po njegovi oceni v mestu dovolj konkurence.

Svetniki potrjevali proračun MOL-a