Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je na novinarski konferenci starše opozorila, naj se držijo roka za vpis v vrtce, to je 15. marec. "Vlogo lahko oddajo osebno, skenirano po elektronski pošti ali pošljejo priporočeno po redni pošti," je dejala in za naslednje leto napovedala e-vlogo.

Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bodo o sprejemu od 3. do 5. aprila odločale komisije. Starši bodo obveščeni o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam 9. aprila. Poudarila je, da so že lani v prvem roku sprejeli vse otroke, ki so imeli pogoje. "Enako pričakujemo tudi v tem letu, starši so lahko mirni, ker imamo za njihove otroke v izjemno kakovostnih javnih vrtcih dovolj prostora," je poudarila. Kot je dodala, je na čakalnem seznamu 46 otrok za vrtec Pedenjped in Galjevica.

Po županovih navedbah še vedno velja, da bo vsak otrok, katerih starši imajo stalno prebivališče v Ljubljani, sprejet v vrtec, ko bo star 11 mesecev. Velikokrat starši sprašujejo, zakaj je rok 15. marec. Kot je pojasnil, je ta določen zaradi načrtovanega dela v vseh 23 javnih vrtcih, kaj bo s 1. septembrom. Omenil je začetek gradnje dveh vrtcev Trnovo in Galjevica, prostore vrtca v blokih pa bodo zaprli. "Vsem otrokom bomo zagotovili mesto v vrtcu. V vseh 15 letih smo le trikrat podražili javne vrtce," je poudaril.

"Z združevanjem javnih vrtcev zagotavljamo varnost vsem zaposlenim tudi naprej, ne bo odpuščanj, na enem mestu bodo vse podporne službe obdržali in 23 vrtcev bo samostojnih s tem, ko bodo obdržali svete vrtcev, sestavljen na moj predlog samo iz zaposlenih in staršev," je poudaril.

Ko bo gradivo pripravljeno, ga bo najprej prejel glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj, vsi ravnatelji, nato pa ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, je dejal. Dodal je, da bo združevanje še en korak k izboljšanju kakovosti javnih vrtcev v Ljubljani.

Vpis v ljubljanske osnovne šole je potekal do 15. februarja. V tem hipu sta v javne osnovne šole vpisana 2402 prvošolčka, kar pomeni 195 učencev manj kot v tekočem šolskem letu. Glede na padajoči trend demografskega gibanja v vrtcu so pričakovali, da bo manj prvošolcev. Kljub temu pričakujejo nekaj več oddelkov, ker potekajo še prepisi in naknadni vpisi zaradi preselitev družin, tako da se bodo podatki do konca avgusta oz. 1. septembra po navedbah vodje oddelka zagotovo spremenili.

Ob tem je Marija Fabčič spomnila, da se je v zadnjih desetih letih oziroma od leta 2013 do 2022 zmanjšalo število otrok s stalnim prebivališčem v Ljubljani za 595 ali 20 odstotkov.