Ministrstvo želi z novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo, ki je začela veljati oktobra lani, poenotiti delovanje centrov in upravne postopke po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Foto: Televizija Slovenija

Z novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo v Sloveniji so iz obstoječih 62 centrov oblikovali 63 enot centrov za socialno delo. Do zdaj največji CSD Maribor so kot edinega razdelili v dve enoti.

Prostore za novo enoto je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najelo na Gosposki ulici 23. "Prostori, namenjeni za Enoto Maribor Center so v zaključni pripravljalni fazi. Zaposleni se bodo preselili in prvič sprejeli uporabnike na novi lokaciji v ponedeljek, 4. marca," je pojasnila vršilka dolžnosti direktorja CSD-ja Maribor Marjana Bravc.

Na novi lokaciji bo 35 zaposlenih pokrivalo dobro polovico mesta Maribor, in sicer mestne četrti in krajevne skupnosti Ivan Cankar, Koroška vrata, Center, Tabor, Nova vas, Magdalena, Studenci, Radvanje, Pekre, Limbuš, Bresternica - Gaj, Kamnica, Malečnik - Ruperče ter del Pesnice.

"Sedež javnega zavoda CSD Maribor z vodstvom, skupnimi splošnimi in strokovnimi službami ter Enota Tezno bosta ostala še naprej na Zagrebški cesti 72. Vse druge enote (Lenart, Pesnica, Slovenska Bistrica in Ruše) ostajajo na svojih prejšnjih lokacijah," je dodala direktorica.

Reorganizacija CSD-ja v Mariboru