Po dobrih treh urah razprave je oba predloga podprlo 29 članov mestnega sveta, deset jih je bilo proti. Foto: BoBo

Uravnoteženo poslovanje bodo letos lahko dosegli le z dodatnim zadolževanjem v vrednosti 9,7 milijona evrov, kar je večina mestnih svetnikov sprejela z razumevanjem. Župan Saša Arsenovič je poudaril, da se bodo istočasno razdolžili za pet milijonov evrov, zato bo občina na koncu leta dejansko zadolžena za pet milijonov evrov več kot zdaj. Občinsko blagajno želijo nekoliko napolniti še z dvigom turistične takse, o čemer naj bi mestni svetniki že kmalu odločali na dopisni seji.

Proračun za prihodnje leto je podoben letošnjemu. Določa se v vrednosti 136,6 milijona evrov z 2,9 milijona evrov posojila in prodajo kapitalskih deležev v vrednosti 7,8 milijona evrov. Med drugim predvideva sredstva za novo pokritje osrednje mestne tržnice, saj naj bi sedanje polomljene dežnike še ta teden odstranili. Prav tako napoveduje zagon projektov nove knjižnice, zdravstvene postaje Tezno in obnove zahodne tribune stadiona Ljudski vrt.

Kangler: Takega proračuna ne moremo podpreti
V svetniški skupini nekdanjega župana Franca Kanglerja (NLS) so bili najbolj kritični. "Takšnega proračuna ne moremo podpreti," je povedal Kangler. Med drugim ga je zmotilo, da letos ni zagotovljenega denarja za končanje obnove Ljudskega vrta, obenem pa je bil zgrožen, ker je predlog proračuna po njegovih informacijah izdelala zunanja sodelavka. Za to naj bi iz občinske blagajne prejela 6.000 evrov.

Govoriti o varčevanju, hkrati pa načrtovati 34 novih zaposlitev nikakor ne gre skupaj.

Saša Pelko, nekdanji podžupan

Nekdanji podžupan Saša Pelko je problematiziral načrtovane višje prilive v občinsko blagajno iz redarske službe in znižanje sredstev za popravilo cest. Prav tako, kot je dejal, ne sprejema izgovorov o domnevno neustrezno vodenih projektih v mandatu prejšnjega župana Andreja Fištravca, ki se zato ustavljajo. "Govoriti o varčevanju, hkrati pa načrtovati 34 novih zaposlitev nikakor ne gre skupaj," je dejal.

"Proračun je razvojno naravnan, kar je za nas najpomembneje," je po drugi strani ocenila predstavnica SD-ja Alenka Iskra. Matic Matjašič iz Liste mladih. Povezujemo. je pozdravil višja vlaganja v investicije v šolah in vrtcih, pogreša pa obljubljeno povišanje sredstev za mladinske dejavnosti. Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev je vesel številnih predvidenih izboljšav kolesarske infrastrukture in višanja sredstev za urejanje mestnega središča, a upa, da to ne bo ostalo le pri obljubah.

"Proračun ni idealen, a mislim, da je glavnina potreb in smelosti zajeta v njem," je ocenila Jelka Kolmanič iz DeSUS-a. "Ni pa realen," pa je zatrdila Vladimira Cokoja (SDS) in med drugim poudarila, da so prihodki za 17 odstotkov višji od realiziranih v preteklem letu.
Ker je treba opraviti še drugo branje predloga proračuna, ta do konca marca, ko se izteče trenutno obdobje začasnega financiranja občine, ne bo dokončno sprejet. Zato je mestni svet odobril podaljšanje začasnega financiranja za nadaljnje tri mesece.

Sofinanciranje športnih programov
Mestni svetniki so danes tudi sprejeli letni program športa in spremembo odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev tega programa, s čimer se nekoliko spreminja razvrstitev športnih panog v skupine in posledično njihovi faktorji za sofinanciranje. Med novostmi je brezplačna uporaba prostora v javnih športnih objektih za izbrana društva ter sofinanciranje zaposlitve 23 športnih strokovnjakov, ki naj bi pomagali pri delu z mladimi. "Klubi bodo tako lahko denar, ki so ga doslej porabili za trenerje, vložili v vsebine," je pojasnil župan.

Za programe športa v občini bo letos namenjenih skupno nekaj več kot štiri milijone evrov, od tega naj bi 1,5 milijona evrov šlo za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.
Predsednik nadzornega odbora občine Saša Prelič, ki so ga na to mesto potrdili šele na prejšnji seji, je medtem odstopil, ker je bil izvoljen za člana sodnega sveta. Zato bo po besedah župana treba objaviti nov razpis za to mesto.