Foto: BoBo/Miloš Vujinović
Foto: BoBo/Miloš Vujinović

"Sklep, ki je Ukrajincem v Mariboru omogočal brezplačno vožnjo na javnem mestnem potniškem prometu, je bil veljaven do 31. decembra 2022. Mestna občina Maribor odločitve ne bo podaljšala, saj menimo, da integracija Ukrajincev v lokalno okolje poteka uspešno in brez večjih težav pri navajanju na vsakodnevno življenje. Po začetnih postopkih za ureditev dovoljenj za bivanje se tudi vključujejo na trg delovne sile," so sporočili z mariborske občine.

V Slovenski filantropiji obžalujejo takšno odločitev, saj menijo, da je bila ta ugodnost za begunce izjemno koristna. "Ukinitev brezplačnih mestnih voženj za osebe v položaju, v kakršnem je večina ljudi iz Ukrajine, ki so v Sloveniji na različnih statusih, ima močan vpliv na njihovo vsakdanje delovanje. Nekatere ljudi lahko ta ukinitev spravi v veliko stisko, predvsem tiste, ki so nastanjeni v precej oddaljenih, odročnih krajih," je povedala njihova predstavnica Živa Gabaj.

"Integracija oseb v novo okolje je bistveno učinkovitejša in uspešnejša, čer so ljudje mobilni, imajo dostop do potrebnih upravnih in socialnih institucij, na katerih urejajo zadeve, vezane na njihove postopke. Pomemben je tudi dostop do zdravstvenih institucij, kjer prejemajo oskrbo," je poudarila.

Še vedno se sicer lahko brezplačno vozijo z mestnimi avtobusi vsi starejši od 65 let, saj ugodnosti integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) veljajo za vse starejše v Sloveniji, ne le Slovence. Tem je na voljo tudi brezplačen medkrajevni prevoz.

V filantropiji si želijo, da bi imeli brezplačen prevoz begunci iz vseh držav

V Slovenski filantropiji sicer pozdravljajo lansko odločitev države in mest za uvedbo brezplačnega prevoza za begunce iz Ukrajine, a si želijo, da bi bili teh ugodnosti deležni begunci iz vseh držav. "Nekatere organizacije že leta pozivamo k uvedbi brezplačnega mestnega prevoza za prosilce za mednarodno zaščito, a žal do tega še ni prišlo. Situacija z osebami iz Ukrajine dokazuje dobro prakso, da je to območje vendarle možno urediti," je povedala Živa Gabaj.

V Mestni občini Ljubljana so brezplačne vozovnice za ukrajinske begunce na mestnih avtobusih še vedno v veljavi.