Kot so na ministrstvu za infrastrukturo pojasnili v gradivu, ki naj bi ga vlada obravnavala na seji naslednji teden, bo cesta med Pesnico in Teznim tudi po prekategorizaciji še naprej v upravljanju Darsa. Foto: Dars
Kot so na ministrstvu za infrastrukturo pojasnili v gradivu, ki naj bi ga vlada obravnavala na seji naslednji teden, bo cesta med Pesnico in Teznim tudi po prekategorizaciji še naprej v upravljanju Darsa. Foto: Dars

Tovorna vozila bodo še cestninili, ker novo kategorizirana regionalna cesta v skladu z zakonom o cestninjenju izpolnjuje pogoje za izbirno cestninsko cesto. Če bi se namreč odločili drugače, bi obstajala upravičena bojazen, da bi tovorna vozila cesto v delu, ki teče skozi Maribor, uporabljala za izogibanje plačilu cestnine na avtocesti mimo mesta.

Na tem odseku bo tako z začetkom naslednjega leta opuščeno cestninjenje za osebna vozila in motorna kolesa, saj sedanja hitra cesta z zgradnjo vzporedne avtoceste ni več namenjena tranzitnemu, ampak je v glavnem ohranila le lokalni promet mesta z njegovim zaledjem.

Ministrica Alenka Bratušek je s tem izpolnila dano obljubo, da bo predlog spremembe pripravila še pred koncem leta, država pa bo po več letih zahtev iz lokalnega okolja le prisluhnila argumentom mariborske občine in Stranke mladih – Zelenih Evrope, da je cestninjenje na odseku od pesniškega rondoja do Tezna nezakonito.

Kot so v odzivu na skorajšnjo spremembo režima na tem odseku zapisali v omenjeni stranki, bo ob odpravi nezakonitega stanja s tem Maribor dobil novo cestno povezavo med levim in desnim bregom, ki bo na voljo vsem, zaradi razbremenitve prometa v mestnem središču se bo izboljšala kakovost zraka, hkrati pa bo tranzitni promet še naprej potekal po avtocesti.