Struge po poplavah. Foto: Matija Mastnak
Struge po poplavah. Foto: Matija Mastnak

Skoraj deset mesecev po uničujočih poplavah prebivalci Zgornje Savinjske doline ostajajo brez cenitev in dovoljenj za gradnjo. Opozarjajo, da postopki tečejo prepočasi, in to tudi v primerih, ko se bodo prebivalci morali izseliti zaradi nevarnosti in so že sami našli nova zemljišča za graditev. Ker ne poznajo vrednosti cenitev, jim tudi občine težko pomagajo. Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic jim je sicer sporočil, da so cenitve končane in da dobivajo poročila cenilcev.

Paul Orešnik, prebivalec naselja Struge v občini Luče, je za Radio Slovenija povedal, da jih veliko še vedno živi v negotovosti. "Obljubljeno je bilo, da bo do konca maja rešeno. Za zdaj pa so bili pri nas samo cenilci. Počutimo se izigrane. Obljube enostavno ne držijo," je dejal in dodal, da je ta teden pozval Šefica, naj država pohitri s postopki, saj so prebivalci nervozni in razmere za gradnjo trenutno idealne.

Šefic je v odgovoru krajanom pojasnil, da je pridobivanje potrebnih podatkov za prvi sveženj cenitev poškodovanih objektov potekalo dlje, kot so pričakovali in načrtovali. Okoliščine, v katerih so se cenilci pri cenitvah znašli, so terjale namreč več časa in razčiščevanje posameznih vprašanj, je pojasnil.

Sorodna novica Krajani Strug: "Vsa naša prizadevanja so naletela na gluha ušesa"

Kaj so posebne okoliščine?

Posebne okoliščine so predvsem dejstvo, da je bilo treba oceniti objekte glede na preteklo stanje, in sicer na 31. julij lani, in da nekaterih objektov ni več. Po Šefičevih besedah je bilo treba zagotoviti tudi enoten in pravičen pristop. Sam meni, da je ta cilj dosežen in da bodo odškodnine ustrezne in pravične.

V odgovoru krajanom je pojasnil še, da na podlagi cenitev zdaj pripravljajo predloge pogodb, s katerimi bodo ponudili odškodnino in uredili vsa vprašanja, povezana z odkupom poškodovanih stanovanjskih objektov.

Ob predlogu pogodbe bodo krajani Strug dobili tudi celotno cenitveno poročilo in dopis z navodili glede sklenitve pogodbe in posredovanja morebitnih pripomb ali predlogov tako na cenitev kot pogodbo. Na voljo bo dovolj časa za temeljito proučitev in opredelitev krajanov do cenitve in predloga pogodbe, je zatrdil Šefic.

"Postopki so dolgi, a nujni za uspešnost pravnih poslov"

Strinja se, da so postopki relativno dolgi, so pa po njegovem prepričanju nujni, da zagotovijo uspešnost sklenitve pravnih poslov. "Glede na to, da smo uspešno opravili že velik del postopka, verjamem, da bomo tudi del, ki nas še čaka, opravili uspešno in ga bomo s skupnim prizadevanjem tudi čim prej dokončali," je še dodal Šefic.

Struge sicer niso osamljen primer. Podobno ugotavljajo tudi v občini Ljubno. Župan Franjo Naraločnik je za Radio Slovenija povedal, da so postopki izjemno zastali. "Tukaj pogrešamo aktiv države, eno posredovanje. Zdaj je pa že deset mesecev od poplav, pa nimamo še niti enega dovoljenja za gradnjo. To se čuti na počutju in življenju prebivalcev."