Posledica poplav. Foto: BoBo/Borut Živulović
Posledica poplav. Foto: BoBo/Borut Živulović

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav določa, da lahko lastnik poškodovanega stanovanja dobi predplačilo v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zavedena v spletni aplikaciji Ajda, če znaša ocenjena škoda več kot 6000 evrov, objekt pa ni predviden za nadomestno ali nadomestitveno gradnjo.

Končni znesek oz. dejanska višina sredstev, do katerih bodo posamezniki upravičeni, bodo po posebnem postopku ugotavljali za vsako stanovanje posebej. Ti postopki se bodo začeli, ko bo sprejet program odprave posledic škode, kar bo predvidoma konec marca.

Predložiti bo treba račune obnove

"Pri tem ne gre za povračilo nastale škode na premoženju v smislu odškodnine, kot se v javnosti včasih napačno razume, temveč za nakazila iz sredstev državnega proračuna pri vzpostavitvi bivalnih pogojev, pri čemer se upoštevajo pogoji in merila, določena z veljavno zakonodajo," pravi ministrstvo za naravne vire in prostor.

Po sprejemu programa bodo vsi potencialni upravičenci pozvani k predložitvi dokazil o izvedeni obnovi, zato prejemnike predplačil pozivajo, naj skrbno hranijo račune o porabi prejetih sredstev.

Lastniki poškodovanih stanovanj se lahko po prejemu obvestila predplačilu odpovejo, če ocenijo, da do njega niso upravičeni, tako da jim pozneje teh sredstev ne bi bilo treba vračati.

V prvi tranši s 6. decembra je predplačila prejelo 1932 upravičencev v skupnem znesku 4,6 milijona evrov, v drugi tranši, izplačani 19. decembra, je predplačilo prejelo 2815 upravičencev v skupnem znesku 18,1 milijona evrov, v tretji tranši z 29. decembra pa so bila predplačila izplačana 1451 upravičencem v skupnem znesku sedem milijonov evrov.