V občini Komenda je bilo poplavljenih kar 80 odstotkov površine in prizadetih skoraj 800 objektov. Foto: Arso/Boris Nose
V občini Komenda je bilo poplavljenih kar 80 odstotkov površine in prizadetih skoraj 800 objektov. Foto: Arso/Boris Nose

Kot je dejal župan občine Komenda Jurij Kern, ujme takih razsežnosti ni pričakoval nihče. Z izjemo višje ležečih delov občine – Komendska Dobrava, Gora, Mlaka, Križ – je v vseh preostalih naseljih nastalo ogromno škode. Samo na zasebnih objektih je škoda ocenjena na 26 milijonov evrov.

Poškodovani so bili tudi dva mostova, vrtec in šola. "Mostova sta bila sanirana vsega nekaj dni po avgustovskih poplavah. Šola in vrtec sta prav tako sanirana in že od začetka šolskega leta normalno obratujeta. Občina je sanirana do te mere, da vse stvari normalno delujejo," je navedel Kern. Kot je dodal, bo škodo pokrila država.

V občini trenutno največ pozornosti namenjajo sanaciji vodotokov. "Tu se pojavljajo težave v pomanjkanju sredstev države. Vodotoki so namreč v upravljanju države in jih občine ne smemo urejati," je bil jasen. Ob tem je dodal, da je namen občine v sodelovanju z državo poskrbeti, da bodo vodotoki primerno sanirani do konca leta.

Kljub sanaciji potekajo tudi predvidene investicije

Na vprašanje, ali bo morala občina zaradi poplavne sanacije odstopiti od nekaterih predvidenih investicij, je župan odgovoril, da ne. Tako sta občina in Gorenjska gradbena družba pred kratkim podpisali pogodbo za popolno prenovo ceste od komendske cerkve do vasi Klanec.

Sorodna novica Vlada bo občinam predplačila za odpravo posledic ujm nakazala v nekaj tednih

Gre za odsek v dolžini 600 metrov, na katerem bodo popolnoma preplastili cesto, uredili dva priključka, dodali pločnik in javno razsvetljavo. Sredstva v znesku 500.000 evrov so zagotovili z rebalansom proračuna. Dela bodo predvidoma začeli konec septembra, končali pa naj bi jih konec novembra.

Prenova tega dela cestnega omrežja bo močno izboljšala varnost v cestnem prometu na poti iz Komende proti severnemu delu Klanca. Še posebej to velja za varnost najšibkejših udeležencev v prometu, pešcev in šolarjev, saj bo tako tudi ta del občine po izvedbi investicije s pločniki povezan s Komendo in potmi, ki vodijo do vzgojno-izobraževalnih ustanov, so še dodali na občini.