Foto: STA/Nebojša Tejić
Foto: STA/Nebojša Tejić

Prvič se vlada odziva tako hitro s sredstvi za občine na naravne sreče, je poudaril minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Po njegovih besedah je vlada sprejela tri programe: prvi program je zaradi neurja 12. in 13. julija. Občinam in direkciji za vode bo nakazanih 3,60 milijona evrov. Za drugi program bo vlada zagotovila 8,54 milijona evrov, to je za neurja, ki so Slovenijo prizadela od 17. julija do 3. avgusta. Tretji predhodni program pa je za najhujše neurje, ki je državo prizadelo 4. avgusta. Obsega kar 222 milijonov evrov.

Ukom je zvečer sporočil, da je vlada na dopisni seji iz proračunske rezerve zagotovila 238,3 milijona evrov za odpravo škode in blaženje posledic po poplavah in neurjih. Razporeditev po prejemnikih: Uprava za zaščito in reševanje (95 milijonov), občine (138 milijonov); sile zaščite, reševanja in pomoči za intervencijske stroške (11,4 milijona); direkcija za infrastrukturo (50,4 milijona), ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (43,2 milijona), ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (31,8 milijona). Zaradi neurij konec julija pa je vlada upravi za zaščito in reševanje nakazala 1,5 milijona evrov za vračilo upravičenih intervencijskih stroškov 51 občinam.

Za predplačila občinam je vlada postavila merilo, da je minimalna ocena škode 20.000 evrov. Prav tako je vlada maksimalno nakazilo omejila na dvakratnik primerne porabe občin. "Vsaka občina, ki bo v roku enega leta sposobna porabiti ta sredstva, bo dobila dodatna sredstva do 40 odstotkov ocenjene škode, kot je zapisano v zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč," je zagotovil minister.

Pojasnil je, da so ob pregledu predhodne ocene škode po občinah ugotovili, da prijavljeni zneski tudi 10-kratno presegajo proračun občine. "Nemogoče bi bilo, da bi lahko take občine te zneske porabile v enem letu, zato smo postavili zgornjo mejo, torej dvakratnik porabe občine."

Porabo sredstev bodo nadzirali na ministrstvu, ne vedo pa še, po kakšnem vrstnem redu bodo nakazovali sredstva. "Občine bodo morale v okviru pravic porabe oziroma nakazanih sredstev sporočiti svoje prednostne naloge in tako ta sredstva tudi uporabiti," je še dejal.

Za sanacijo vodotokov država pričakuje dodatno pomoč. V ta namen je objavila mednarodni razpis za pomoč pri sanaciji, ki se je iztekel prejšnji teden. Direkcija za vode z najugodnejšimi ponudniki že sklepa sporazume, zato Brežan pričakuje, da bodo prve okrepitve v obliki dodatne mehanizacije na terenu že prihodnji teden. Omenjeni ukrepi temeljijo na noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo je državni zbor sprejel kmalu po ujmi na začetku avgusta.

Julijsko neurje – končna ocena škode

Vlada je sicer tudi potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij med 12. in 13. julijem, ki skupno znaša 37,95 milijona evrov. Od tega je škode na kmetijskih zemljiščih za 1,4 milijona evrov, škode na uničenih stavbah za 579 tisoč evrov, delne škode na stavbah za 8,09 milijona evrov, škode na gradbeno-inženirskih objektih pa za 11,71 milijona evrov, so po seji vlade sporočili z njenega urada za komuniciranje.

Skupna škoda na vodotokih znaša 11,7 milijona evrov, na gozdnih cestah 729.000 evrov, na državnih cestah 990.000 evrov, v parkih kulturne dediščine 655.000 evrov. Skupna škoda v gospodarstvu je dosegla 2,1 milijona evrov. Škoda na kulturni dediščini je vključena v delno škodo na stavbah v oceni škode občinskih komisij.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za letos, s čimer je dosežen prag za uporabo sredstev državnega proračuna.

Vlada potrdila zneske, namenjene odpravi škode